Przejdź do treści

Filozofia, psychologia i ochrona środowiska to trzy dziedziny, w których specjalizuje się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Psycholodzy z WFCh zainicjowali powstanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh) jest jednym z najstarszych Wydziałów na naszym Uniwersytecie. Jego historia sięga bowiem 1954 roku, kiedy powstała Akademia Teologii Katolickiej (poprzedniczka UKSW). Obecnie w skład WFCh wchodzą dwa instytuty: Instytut Filozofii i Instytutu Psychologii, a także nowoczesne Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Wydział prowadzi studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach: Filozofia, Ochrona środowiska oraz Psychologia (jednolite magisterskie). WFCh wyróżniają jedyne w Polsce studia magisterskie w języku angielskim Sustainability studies poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju. Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w zakresie filozofii i psychologii. 

– Mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. To nie są tylko wykładowcy, a również badacze, którzy publikują książki, a także uczestniczą we współczesnych debatach – mówi dziekan Wydziału ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. – Nasza kadra jest dobrze przygotowana, żeby pokazać, czemu służy filozofia. Oprócz tego mamy dobre zaplecze wykładowe, sale i warsztaty.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju (m.in. z Polską Akademią Nauk) oraz za granicą (m.in. z Fordham University w stanie Nowy Jork). Na Wydziale pracuje ok. 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, a studiuje łącznie 958 studentów. 

Filozofia w praktyce

Wykładowcy, doktoranci oraz studenci Instytutu Filozofii prowadzą platformę filozoficzne.pl. Jej celem jest ukazanie potrzeby refleksji filozoficznej w dzisiejszych czasach, kiedy coraz trudniej jest o rzetelny przekaz i odróżnić dyskusję społeczną od tzw. bełkotu. Instytut organizuje także liczne webinaria filozoficzne dla młodzieży. Odbywają się one co dwa tygodnie w piątki o godz. 19 w mediach społecznościowych. Ich harmonogram dostępny jest tutaj.

Na Wydziale, w ramach Instytutu Filozoficznego, działa radio internetowe Sed contra, w którym studenci szkolą swój warsztat dyskusyjny, radiowy oraz tworzą podcasty filozoficzne. 

Wsparcie dla zdrowia psychicznego 

Naukowcy Instytutu Psychologii stworzyli pionierski program zapobiegania kryzysom zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Realizowany jest przez uniwersytecką spółkę Ezra UKSW sp. z o.o., która tworzy środowiskowe centra wsparcia. Program ten, zwany także modelem bielańskim został doceniony przez wielu krajowych ekspertów i specjalistów. Sukces warszawskich centrów zapoczątkował rozwój kolejnych poradni w innych ośrodkach m.in. w Piasecznie, Białymstoku, Rzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim. Premier RP Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dzięki ich znakomitym rezultatom, program będzie rozszerzony na całą Polskę. 

Siedziba Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach

– W skład Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży wchodzi pierwszy i drugi stopień referencyjny. Pierwszy stopień referencyjny to poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, drugi poziom to poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz oddział dzienny, dodatkowo hostel dla młodzieży – mówi dr Tomasz Rowiński, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. 

Misją tej instytucji jest współpraca z rodzinami i podmiotami, wspierającymi proces leczenia osób, które doświadczają kryzysów psychicznych. Ważną rolę odgrywają terapeuci środowiskowi, których zadaniem jest prowadzenie grup socjoterapeutycznych, warsztatów dla rodziców i zajęć indywidualnych.

Instytut Psychologii wraz z innymi jednostkami UKSW podjął różne działania na rzecz zdrowia psychicznego podczas epidemii.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Częścią Wydziału jest Centrum Ekologii i Ekofilozofii, które posiada własną stację naukowo-badawczą we Wróblach (gm. Maciejowice). Odbywają się tam zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Ochrona środowiska, którzy od lat przyjeżdżają w to miejsce, aby zebrać dane do prac licencjackich oraz magisterskich. Stacja terenowa służy również do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studiów podyplomowych oraz edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Na terenie kampusu na ul. Wóycickiego znajduje się także stacja pomiarowa, która monitoruje występowanie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.

– Chcemy kształtować postawy proekologiczne wśród pracowników i studentów, dlatego stację wykorzystujemy także do celów dydaktycznych – mówi dr Jan Sandner z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. – W czasie ćwiczeń „Podstawy meteorologii i klimatologii” z danych stacji korzystają studenci II roku na kierunku Ochrona środowiska. Stacja pomocna jest również do prowadzenia szkoleń z obsługi dronów – określa odpowiednie warunki atmosferyczne, niezbędne do ich uruchomienia.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii dysponuje nowoczesnymi laboratoriami, do których należą m.in. Laboratorium Bezkręgowców i Roślin, Laboratorium Antropologii Pradziejowej, Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS czy Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby.

Na Wydziale aktywnie działają studenckie koła naukowe, do których może dołączyć każdy chętny. Do wyboru są: Koło Naukowe Studentów Filozofii, Koło Naukowe Metafizyków, Studenckie Koło Logiki, Koło Naukowe Filozofii Przyrody, Koło Naukowe Studentów Psychologii, Koło Naukowe Przyrodników.

Stacja terenowa Centrum Ekologii i Ekofilozofii (http://www.meteo-uksw.edu.pl/)