Przejdź do treści

Instytut Filozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel: 022 569 68 01 (Sekretariat Dziekana WFCh)
e-mail: wfch@uksw.edu.pl

Dyżury władz Instytutu

Dyrektor Instytutu Filozofii
dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz.
e-mail:r.sadowski@uksw.edu.pl

Zastępca dyrektora Instytutu Filozofii
dr hab. Magdalena Płotka
e-mail: m.plotka@uksw.edu.pl