Przejdź do treści

Dane kontaktowe znajdują się na stronach poszczególnych studiów:

  •  Filozofia i etyka 
  •  Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień 
  •  Bioetyka i prawo medyczne 
  •  Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych 
  •  Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego 
  •  Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego