Przejdź do treści

Informacje ogólne

Studenci Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

  • na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WFCh ma podpisaną umowę dwustronną (patrz: Uczelnie partnerskie)
  • na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendium programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów na uczelni partnerskiej mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW. Program adresowany jest zarówno do osób studiujących w trybie dziennym, jak również wieczorowym i zaocznym.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Koordynatorzy

Za realizację programu Erasmus+ na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej odpowiadają:

Ochrona środowiska

dr Monika Bukacińska
koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających
e-mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl

Psychologia

dr Agnieszka Szymańska
koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających
e-mail: agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl

Filozofia

mgr Martyna Filcek
koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających 
e-mail: m.filcek@uksw.edu.pl

Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
www: dwm.uksw.edu.pl

Uczelnie partnerskie

Lista uczelni partnerskich WFCh oraz szczegóły ofert wyjazdów dostępne są w systemie USOSweb

Rekrutacja i rozliczanie pobytu

Informacje bieżące i dokumenty dotyczące zasad rekrutacji znajdują się poniżej oraz na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej, zaś lista i szczegóły dostępnych ofert w systemie USOSweb.

Zasady ogólne rekrutacji do programu Erasmus – studia

Zasady ogólne rekrutacji do programu Erasmus – praktyki

Pliki do pobrania

Formularze dotyczące studiów

Formularze dotyczące praktyk

Regulamin rekrutacji na wyjazdy na studia w roku 2024/2025

Aneks B do Learning Agreement

Załącznik do porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement)

Podanie o uznanie przedmiotów

Instrukcji wypełniania EWP-LA dokumentu 

Ogólne zasady wstępnej rekrutacji studentów i doktorantów na stypendium ERASMUS+ (typu KA1/1-HE)