Przejdź do treści

Struktura

Instytut Filozofii

ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski
dyrektor Instytut Filozofii

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
zastępca dyrektora Instytutu

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

dr Grzegorz Embros
mgr Jacek Czartoszewski

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska
dr Adam Cebula
dr Jacek Meller
dr Karolina Rozmarynowska
dr Andrzej Waleszczyński

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski 1/2 etatu
dr Joanna Skurzak

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

dr Michał Latawiec
dr Michał Wagner
dr hab. Dariusz Kucharski

Kierownik:
prof. dr hab. Artur Andrzejuk

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
prof. ucz. dr hab. Witold Płotka
prof. ucz. dr hab. Michał Zembrzuski

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka

prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

dr Marek Porwolik
mgr Jan Filcek

Kierownik:
prof. dr hab. Robert Piłat

prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski
mgr Martyna Filcek

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
Kierownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

dr Anna Augustyniuk-Kram
Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

prof. dr hab. Andrzej Kulczycki

dr inż. Anna Matuszewska

dr Jan Sandner
Kierownik Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS

Instytut Psychologii

dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Psychologii

prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii

Kierownik:
dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. uczelni

Adiunkci:
dr Joanna Gorgol
dr Dominika Karaś
dr Ewa Topolewska-Siedzik

Asystenci:
mgr Bartosz Jasiński
dr Zuzanna Górska-Kanabus (urlop)

Kierownik:
dr hab. Włodzimierz Strus, prof. uczelni

Adiunkci:
dr Klaudia Ponikiewska
dr Karolina Rymarczyk

Kierownik:
dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni

Asystenci:
dr Justyna Harasimczuk
dr Michał Obidziński
mgr Patrycja Didyk
mgr Daria Ford

Kierownik:
dr hab. Wanda Zagórska, prof. uczelni

Profesor uczelni:
dr hab. Maria Ryś, prof. uczelni

Adiunkci:
dr Anna Lipska
dr Ilona Skoczeń
dr Agnieszka Szymańska

Kierownik:
ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. uczelni

Adiunkt:
dr Katarzyna Martowska

Asystent:
ks. dr Piotr Szydłowski

Kierownik:
dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni

Profesor uczelni:
dr hab. Norbert Maliszewski, prof. uczelni (urlop)

Asystent:
mgr Piotr Brud
mgr Michał Sękowski

Kierownik:
dr n. med. Aleksandra Kühn-Dymecka

Adiunkci:
dr hab. Anita Gębska-Kuczerowska
dr Monika Frajnt-Dąbrowska
ks. dr Marcin Kłosowski
dr Karol Lewczuk
dr Bartłomiej Swebodziński
dr Sławomir Ślaski
dr n. med. Piotr Woźniak

Kierownik:
dr Mikołaj Stolarski

Adiunkt:
dr Laura Dryjańska

Asystent:
dr Olaf Truszczyński

Kierownik:
ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. uczelni

Asystent:
mgr Justyna Jastrzębska

Kierownik:
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska

Adiunkci:
dr hab. Halina Dubczak
dr Dominik Gołuch

Asystenci:
dr Paulina Rosińska
mgr Monika Gregorczuk
dr Monika Małkiewicz (urlop)

Kierownik:
dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni

Asystenci:
mgr Izabela Huczewska
mgr Joanna Leśniak

Kierownik:
dr hab. Andrzej Pankalla, prof. uczelni

Adiunkt:
dr Jarosław Jastrzębski

Kierownik:
prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Profesor uczelni:
dr hab. Peter Jonason, prof. uczelni

Adiunkt:
dr Krzysztof Stanisławski

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska

Asystent:
mgr Magdalena Wayda-Zalewska

mgr Magdalena Bejm