Przejdź do treści

Struktura

Instytut Filozofii

ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski
dyrektor Instytut Filozofii

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
zastępca dyrektora Instytutu

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

dr Grzegorz Embros
mgr Jacek Czartoszewski

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska
dr Adam Cebula
dr Jacek Meller
dr Karolina Rozmarynowska
dr Andrzej Waleszczyński

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski 1/2 etatu
dr Joanna Skurzak

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

dr Michał Latawiec
dr Michał Wagner
dr hab. Dariusz Kucharski

Kierownik:
prof. dr hab. Artur Andrzejuk

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
prof. ucz. dr hab. Witold Płotka
prof. ucz. dr hab. Michał Zembrzuski

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka

prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

dr Marek Porwolik
mgr Jan Filcek

Kierownik:
prof. dr hab. Robert Piłat

prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski
mgr Martyna Filcek

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Instytut Psychologii

prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch
dyrektor Instytutu Psychologii

dr Tomasz Rowiński
zastępca dyrektora Instytutu Psychologii

Kierownik:
dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

Adiunkci:
dr Dominika Karaś
dr Radosław Rogoza
dr Ewa Topolewska-Siedzik

Asystenci:
dr Zuzanna Górska-Kanabus – urlop
mgr Bartosz Jasiński

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Strus

Adiunkci:
dr Karolina Rymarczyk
dr Krzysztof Stanisławski
mgr Klaudia Ponikiewska

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Marek Nieznański

Asystenci:
mgr Justyna Harasimczuk
mgr Daria Niedziałkowska
mgr Michał Obidziński

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Wanda Zagórska

Profesor uczelni:
prof. ucz. dr hab. Maria Ryś 1/2 etatu

Adiunkt:
dr Agnieszka Szymańska

Asystenci:
dr Anna Lipska
dr Ilona Skoczeń

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Waldemar Klinkosz

Adiunkt:
dr Katarzyna Martowska

Asystent:
dr Piotr Szydłowski

Kierownik:
dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni

Profesorowie uczelni:
prof. ucz. dr hab. Norbert Maliszewski – urlop

Asystent:
mgr Michał Sękowski

Kierownik:
dr n. med. Aleksandra Kühn-Dymecka

Adiunkci:
dr Monika Frajnt-Dąbrowska
dr Marcin Kłosowski
dr Karol Lewczuk
dr Sławomir Ślaski

Asystent:
dr Patryk Łakuta

Adiunkt:
dr Zdzisław Kobos

Asystent:
dr Olaf Truszczyński

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Waldemar Woźniak

Adiunkt:
dr Bartłomiej Swebodziński

Asystent:
mgr Justyna Jastrzębska

Kierownik:
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska

Adiunkt:
dr Dominik Gołuch

Asystenci:
dr Monika Małkiewicz
dr Paulina Rosińska
mgr Monika Gregorczuk

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Monika Mynarska

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Andrzej Pankalla

Adiunkt:
dr Jarosław Jastrzębski

Kierownik:
prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Profesor uczelni:
prof. ucz. dr hab. Peter Jonason

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska

mgr Magdalena Bejm