Przejdź do treści

Komisje

Komisja ds. Badań Naukowych IP

dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni – Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska
dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska
dr hab. Włodzimierz Strus
Pracownik BBN – Sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych, Odznaczeń i Oceny Okresowej Pracowników 

ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała – przewodniczący

dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.
prof. dr hab. Jacek Tomczyk
dr Monika Bukacińska
dr Adam Cebula
dr Radosław Rogoza

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski – przewodniczący

prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska
dr Jarosław Jastrzębski
dr Joanna Skurzak
dr Anna Myszka
dr Kamil Karaban
dr Ilona Skoczeń
dr Michał Obidziński
Magdalena Godlewska
Paweł Mikuczyński
Dominika Bartosiak
Magdalena Zwolska
Marta Skurka
Adrianna Kalinowska

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

prof. ucz. dr hab. Krassimira Makulec – przewodnicząca

prof. Michał Zembrzuski
dr Anna Augustyniuk-Kram
prof. ucz. dr hab. Waldemar Woźniak
prof. ucz. dr hab. Andrzej Pankalla
Jakub Płoski
Michał Wojtczyk

Wydziałowa Rada Biznesu

Przewodniczący:
prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Kierownicy kierunków:
prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska
prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski
dr Jarosław Jastrzębski

Dyrektorzy Instytutów:
prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski
prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch
prof. dr hab. Jacek Tomczyk

Członkowie – pracodawcy/przedstawiciele pracodawców:
mgr Joanna Embros
mgr Aneta Kruk
dr Mariola Kosowicz
mgr Anna Iwańska
dr Robert Sroka
dr Paweł Borkowski

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
Laura Pomikła

Wydziałowa Komisja Skrutacyjna

dr Michał Latawiec – przewodniczący

Wydziałowa Komisja Wyborcza

ks. dr hab. Dariusz Kucharski – przewodniczący

dr Dominik Gołuch – sekretarz

ks. prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka
dr Karolina Rymarczyk
Szymon Piejdak

Wydziałowe zespoły robocze

Zespół ds. obsługi posiedzeń Rady WFCh

mgr Helena Syldatk – kierownik
dr Michal Latawiec – sekretarz RWFCh ds. głosowań
mgr Klaudia Ponikiewska – sekretarz RWFCh ds. protokołu

Zespoły ds. przygotowania i obsługi planów zajęć

Filozofia
dr hab. Michał Piekarski – kierownik
dr Marek Porwolik
dr Karolina Rozmarynowska
dr Michał Wagner

Psychologia
dr Włodzimierz Strus – kierownik
dr Jarosław Jastrzębski
mgr Michał Obidziński

Ochrona Środowiska
dr Grzegorz Embros – kierownik
mgr Kamil Karaban