Przejdź do treści

Kognitywistyka (studia I stopnia)

Studia z kognitywistyki rozwijają umiejętność analizy i interpretacji złożonych procesów poznawczych, co umożliwia studiującym nie tylko zgłębianie tajemnic ludzkiego umysłu, ale także kierowanie tą wiedzą w praktyczny sposób.

Ogólna charakterystyka:

Studiowanie kognitywistyki wprowadza w fascynujący świat interdyscyplinarnych badań nad procesami poznawczymi i obliczeniowymi. Program studiów umożliwia głęboką eksplorację obszarów psychologii, informatyki, filozofii, neuronauki, biologii oraz antropologii. Przekraczając granice poszczególnych dziedzin, studenci i studentki rozwijają praktyczne umiejętności, umożliwiające efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, z poszanowaniem norm prawnych i etycznych.

Studia z kognitywistyki rozwijają umiejętność analizy i interpretacji złożonych procesów poznawczych, co umożliwia studiującym nie tylko zgłębianie tajemnic ludzkiego umysłu, ale także kierowanie tą wiedzą w praktyczny sposób. Nauka zaawansowanych metod badawczych (statystyka, metody obliczeniowe, programowanie, analiza semantyczna), pozwoli absolwentom i absolwentkom na ich bezpośrednie zastosowanie w analizie danych, edukacji, procesach twórczości, projektowaniu doświadczeń (UX, CX, TX) oraz interakcji a także tworzeniu różnych praktycznych rozwiązań o charakterze społeczno-gospodarczym. Studenci i studentki nauczą się świadomie dobierać narzędzia diagnostyczne oraz techniki badawcze, dostosowując je do różnorodnych kulturowo-społecznych kontekstów. Będą umieć stosować analizę statystyczną do interpretacji danych empirycznych oraz skutecznie oceniać stosowane techniki badawcze. Oprócz tego będą umieli nie tylko identyfikować, ale także skutecznie rozstrzygać dylematy etyczne związane z sztuczną inteligencją czy nowymi technologiami. Ich umiejętności w analizie, diagnozie i interpretacji zjawisk poznawczo-obliczeniowo-społecznych będą stanowić cenny kapitał w wielu obszarach zawodowych.

Studenci i studentki będą nabywali wiedzę i umiejętności w dedykowanym im laboratorium kierunkowym ART, COGNITION AND EDUCATION LAB. Nauczą się w nim zarówno obsługi aparatury (EEG, Eye Tracker, gogle VR, Headset AR, zestaw do fizjologii) jak i dedykowanego oprogramowania. Laboratorium będzie wspierać proces dydaktyczny realizowany na trzech specjalizacjach.

Czas: 3 letnie studia licencjackie

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje:

 • Neuronauka edukacyjna
 • Projektowanie doświadczeń i interakcji
 • Sztuczna inteligencja

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku Kognitywistyka absolwenci i absolwentki mogą podjąć pracę w m.in.  następujących obszarach:

 • Badania rynkowe
 • Technologie i IT
 • Edukacja i szkolenia
 • Reklama, marketing, copywriting
 • Badania UX/CX/TX oraz projektowanie interakcji
 • Konsulting i doradztwo
 • Data science
 • Gaming i rozrywka
 • Robotyka i sztuczna inteligencja

Wymagania rekrutacyjne:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, fizyka, historia, geografia, chemia, filozofia, WOS, język łaciński i kultura antyczna.