Przejdź do treści

Skład i terminy posiedzeń

Pracownicy naukowo-dydaktyczni samodzielni

prof. dr hab. Artur Andrzejuk
ks. dr hab. Maciej Bała
dr hab. Jan Cieciuch
dr hab. Dominika Dzwonkowska
dr hab. Katarzyna Góralczyk
dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
ks. dr hab. Waldemar Klinkosz
ks. dr hab. Andrzej Kobyliński
prof. dr hab. Katarzyna Kucharska
prof. dr hab. Andrzej Kulczycki
dr hab. Norbert Maliszewski
ks. dr hab. Paweł Mazanka
dr hab. Monika Mynarska
dr hab. Marek Nieznański
dr hab. Andrzej Pankalla
dr hab. Michał Piekarski
dr hab. Dariusz Piętka
dr hab. Jarosław Piotrowski
prof. dr hab. Robert Piłat
dr hab. Magdalena Płotka
dr hab. Witold Płotka
ks. dr hab. Marek Porwolik
ks. dr hab. Ryszard Sadowski
dr hab. Małgorzata Starzomska- Romanowska
dr hab. Elżbieta Stojanowska
dr hab. Włodzimierz Strus
prof. dr hab. Krzysztof Szostek
dr hab. Adam Świeżyński
dr hab. Kordula Świętorzecka
prof. dr hab. Jacek Tomczyk
prof. dr hab. Janusz Uchmański
ks. dr hab. Waldemar Woźniak
dr hab. Wanda Zagórska
dr hab. Michał Zembrzuski
prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych niesamodzielnych

dr Andrzej Waleszczyński
dr Grzegorz Embros
dr Monika Małkiewicz
dr Aleksandra Kuhn-Dymecka
dr Michał Latawiec
dr Klaudia Ponikiewska
dr Karolina Rymarczyk

Przedstawiciel administracji

mgr Helena Syldatk

Doktoranci

mgr Michał Sękowski

Studenci

Michał Wojtczyk
Marta Skurka
Urszula Siekierska

Planowane terminy posiedzeń w roku akademickim 2023/2024

Rada Wydziału o godz. 10.00

05.10.2023

09.11.2023

07.12.2023

04.01.2024

01.02.2024

07.03.2024

04.04.2024

09.05.2024

06.06.2024