Przejdź do treści

Filozofia (studia I stopnia)  

I-III ROK
DR MAREK PORWOLIK
e-mail: j.grzybowski@uksw.edu.pl

Filozofia (studia II stopnia) 

I-II ROK
DR MAREK PORWOLIK
e-mail: m.porwolik@uksw.edu.pl

Ochrona środowiska (studia I stopnia)

I ROK
dr hab. KRASSIMIRA ILIEVA-MAKULEC, prof. ucz.
e-mail: k.makulec@uksw.edu.pl

II ROK
dr IZABELA OLEJNICZAK
e-mail: i.olejniczak@uksw.edu.pl

III ROK
dr ANNA MYSZKA
e-mail: a.myszka@uksw.edu.pl

Ochrona środowiska (studia II stopnia)

IV ROK
dr AGNIESZKA KLIMSKA
e-mail: a.klimska@uksw.edu.pl

V ROK
dr Monika Bukacińska
e-mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl

Psychologia (studia jednolite magisterskie)

I-V ROK
DR JAROSŁAW JASTRZĘBSKI 
e-mail: j.jastrzebski@uksw.edu.pl