Przejdź do treści

Charakterystyka kierunku studiów

Plan 5-letnich studiów zawiera przedmioty filozoficzne takie jak: logika i metodologia nauk psychologicznych, historia filozofii, antropologia i etyka, a także anatomię i fizjologię układu nerwowego. W programie studiów realizowane są wszystkie istotne dla psychologa przedmioty: psychologia ogólna, rozwojowa, różnic indywidualnych, kliniczna, społeczna, stresu i pracy wraz z ćwiczeniami prowadzonymi w obrębie uczelni. Kadrę wykładowców stanowią profesorowie i młodsi pracownicy nauki macierzystej uczelni, a także profesorowie innych uczelni oraz psychologowie-praktycy.

Zajęcia odbywają się już od piątku od godz. 16.30, w soboty i niedziele – w przeważającej mierze co dwa tygodnie.

Ramowy plan studiów

  • I rok: antropologia i etyka, logika i metodologia nauk wraz z ćwiczeniami, elementy filozofii, historia myśli psychologicznej, biologiczne podstawy zachowania, psychologia ogólna wraz z ćwiczeniami, statystyka wraz z ćwiczeniami, historia filozofii, lektorat z języka angielskiego;
  • II rok: metodologia badań psychologicznych, psychologia emocji, historia filozofii, psychometria, psychologia rozwojowa wraz z ćwiczeniami, psychologia różnic indywidualnych wraz z ćwiczeniami, psychologia religii, biologiczne podstawy procesów poznawczych, lektorat z języka angielskiego;
  • III rok: psychologia kliniczna wraz z ćwiczeniami, psychiatria wraz z ćwiczeniami, psychologia wychowawcza, psychologia społeczna wraz z ćwiczeniami, psychologia osobowości wraz z ćwiczeniami;
  • IV rok: Psychologia niepełnosprawności wraz z ćwiczeniami, psychologia małżeństwa i rodziny, psychoterapia wraz z ćwiczeniami, psychologia uzależnień przemocy, zagadnienia psychoneurologiczne, psychologia kryzysu, psychologia stresu, psychologia sądowa;
  • V rok: poradnictwo psychologiczne, psychologia wartości, psychosomatyka, psychologia rewalidacyjna, wybrane zagadnienia z psychologii zarządzania, treningi: komunikacji, obrazu siebie, asertywności, relaksacyjny.

Praktyki

Praktyki studenckie są obowiązkowe i załatwiane są w Biurze Karier UKSW.

Biuro Karier mieści się na ul. Wóycickiego 1/3, budynek Auditorium Maximum (nr 21), pokój 222;

Kontakt:
e-mail: praktyki@uksw.edu.pl
tel. +48 22 569 97 98