Przejdź do treści

Dziekan

dr hab. Maciej Bała, prof. ucz.
dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

e-mail: m.bala@uksw.edu.pl

(pok. 212, bud. 23 – wejście przez sekretariat dziekana)

Dyżur: środa 13.oo-15.oo (proszę o wcześniejsze umówienie się w sekretariacie – tel. lub mailowo)

W dniu 24.04.2024 – dyżur jest odwołany – Dziekan będzie dyżurował 25.04.2024 od 14.oo-16.oo

Prodziekani

Dyżury  prodziekanów on-line przez MS Teams po uprzednim kontakcie mailowym

dr Grzegorz Embros
prodziekan ds. kierunków ochrona środowiska i filozofia

e-mail: g.embros@uksw.edu.pl

dr hab. Włodzimierz Strus, prof. ucz.
prodziekan ds. kierunku psychologia

e-mail: w.strus@uksw.edu.pl

Kierownicy kierunków studiów

dr hab. Michał Piekarski, prof. ucz.
kierownik kierunku filozofia

e-mail: m.piekarski@uksw.edu.pl

dr Jarosław Jastrzębski
kierownik kierunku psychologia

e-mail: j.jastrzebski@uksw.edu.pl

dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. ucz.
kierownik kierunku ochrona środowiska

e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Dyrektorzy instytutów

dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz.
dyrektor Instytutu Filozofii

e-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl

dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.
dyrektor Instytutu Psychologii

e-mail: j.cieciuch@uksw.edu.pl

Pozostali

prof. dr hab. Jacek Tomczyk
dyrektor Centrum Ekologii I Ekofilozofii

e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl