Promocja WFCh

Nowa publikacja WFCh - "Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków"

Czy filozofia jest nauką i czy należy jej uczyć w klasycznym tego słowa znaczeniu? Trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcia, warto jednak mieć na uwadze, że przekaz treści filozoficznych nie może być zwykłym procesem dydaktycznym, lecz powinien zmierzać do tego, by odbiorca uświadomił sobie, że jest to wiedza o nim samym jako człowieku, i by zachęcić go do jej sprawdzania we własnym doświadczeniu. Sięganie do istoty zjawisk podstawowych i własnego przeżycia ma zapobiec prezentowaniu filozofii jako nauki ?martwej?, ?zimnej? i sprawić, że będzie się ją traktować jako swoisty przewodnik po życiu. W książce pod red. W. Kamińskiej i P. Mroczkiewicza kilkunastu autorów dzieli się swoimi pomysłami, jak wzbudzić w uczniach ciekawość do tej dziedziny, jak powiązać ją z innymi przedmiotami szkolnymi, a przy tym skutecznie realizować wymogi podstawy programowej. Czytaj więcej

Certyfikat dla UKSW od Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Miło nam poinformować, iż nasza uczelnia otrzymała certyfikat od Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych za prowadzenie działań zmierzających do czynnego włączania osób niepełnosprawnych do życia społecznego i przyczynianie się tym samym do ich pełnej rehabilitacji. Tzw. "audyt dostępności" przebiegł pomyślnie i uznano iż UKSW jest miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym i w pełni dostosowanym do ich potrzeb.

UKSW wśród najpopularniejszych uczelni w Polsce!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało dane z tegorocznej rekrutacji na studia i zaprezentowało uczelnie, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazł się na trzecim miejscu wśród uniwersytetów i na ósmym miejscu wśród wszystkich uczelni wyższych w Polsce.

Najpopularniejsze uczelnie w Polsce w roku akademickim 2014/2015:
1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Gdańska
3. Politechnika Poznańska
4. Politechnika Łódzka
5. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6. Uniwersytet Warszawski
7. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
10. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uchwalenie Misji i Strategii Rozwoju WFCh na lata 2014-2020

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2014 r. Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie uchwaliła Misję i Strategię Rozwoju WFCh na lata 2014-2020. Przyjęcie dokumentu zostało poprzedzone pracami specjalnego Zespołu powołanego przez Dziekana WFCh oraz szerokimi konsultacjami społecznymi.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/418.

Całej Społeczności WFCh oraz wszystkim Instytucjom i Osobom związanym z Wydziałem, zaangażowanym w przygotowanie Misji i Strategii Rozwoju, dziękujemy za owocną współpracę.

JAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE POSTRZEGAMY ŚMIERĆ? - audycja radiowa z udziałem pracownika WFCh

Dzień Wszystkich Świętych i wspomnienie bliskich zmarłych skłaniają nas do refleksji nad śmiercią i przemijaniem. O tym JAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE POSTRZEGAMY ŚMIERĆ? w Wieczorze Radia Tok FM opowiada dr Jarosław Jastrzębski z Instytutu Psychologii UKSW oraz dr hab. Sławomir Sikora z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Link do audycji: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/19965.

Nowa publikacja pracownika WFCh - ks. Jan Sochoń, "Jak żyć chrześcijaństwem", Warszawa 2014

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pracownika IF WFCh, ks. prof. dra hab. Jana Sochonia: Jak żyć chrześcijaństwem, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2014.

Nagroda im. prof. Stefana Ledera dla dra C. Żechowskiego

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, dr Cezary Żechowski, został laureatem Nagrody im. prof. Stefana Ledera, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi w dziedzinie psychoterapii. Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Jan Cieciuch laureatem Nagrody Teofrasta

Z radością informujemy, że laureatem tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu "Charaktery" za najlepsze książki psychologiczne, został pracownik Instytutu Psychologii WFCh dr hab. Jan Cieciuch nagrodzony za książkę: Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Już po raz szósty "Charaktery" wyróżniły książki psychologiczne polskich autorów. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród miało miejsce podczas gali, która odbyła się 16 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uroczystość była prawdziwym świętem polskiej książki psychologicznej, w którym uczestniczyli najwybitniejsi polscy psychologowie oraz Czytelnicy i Przyjaciele "Charakterów". Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Filmik promocyjny studentów WFCh

Dr L. Karski członkiem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wicepremierze RP

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki, dr Leszek Karski został mianowany członkiem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wicepremierze RP. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na ten temat: http://www.mg.gov.pl/node/21799

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach