Promocja WFCh

Pracownik IF WFCh kierownikiem projektu zakwalifikowanego do finansowania przez MNiSzW

Z radością informujemy, że wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, ogłoszonego przez MNiSzW, projekt "Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku", którego kierownikiem jest pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof UKSW dr hab. Maciej Bała, uzyskał finansowanie w wysokości 999 846 PLN. Wnioskodawcą projektu jest Akademia "Ignatianum" w Krakowie - Wydział Filozoficzny, a projekt realizowany jest w konsorcjum m.in. z Instytutem Filozofii WFCh. Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Jan Sochoń: Człowiek i twórczość, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016.

Czytaj więcej

Otwarte seminaria naukowe pt. "Filozofia i teologia" - zaproszenie

Wydział Teologiczny UKSW oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wraz z Parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie zapraszają na otwarte seminaria naukowe pt. Filozofia i teologia. Szersze informacje poniżej i na www.katedra.uksw.edu.pl.

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Projekt Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie ("EX-IN")

Informujemy, że projekt Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie ("EX-IN") zgłoszony w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Instytut Psychologii WFCh UKSW jest partnerem projektu. Jest to projekt rozwojowy z elementami badań naukowych, które ze strony UKSW (Instytut Psychologii) koordynują dr Tomasz Rowiński i dr Monika Kowalska. Współautorom projektu serdecznie gratulujemy!

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

Z wielką radością informujemy, że dwa kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Psychologia (jednolite magisterskie) oraz Filozofia (II stopnia) otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kierunek Psychologia otrzymał certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia". Certyfikaty zostały przyznane w ramach I edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością".

Czytaj więcej

Rekomendacja wniosku o dofinansowanie prowadzenia studiów podyplomowych "Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych"

Z radością informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zarekomendował wniosek autorstwa Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW złożony w ramach I naboru 2016 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja Ekologiczna" - organizacja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju.

Wniosek IEiB WFCh UKSW studia podyplomowe "Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych" uzyskał najwyższą punktację wśród zarekomendowanych wniosków.

Autorom wniosku serdecznie gratulujemy!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy o ukazaniu się nowej książki ks. dr. hab. Jacka Grzybowskiego, prof. UKSW, pracownika Instytutu Filozofii: Uciec z krainy zapomnienia, Wydawnictwo Teologii Politycznej, Warszawa 2016.

Więcej informacji o książce: http://ksiegarnia.teologiapolityczna.pl/oferta/zycie-codzienne-idei/nowa-strona/

Publikacja doktorantów WFCh

Informujemy, że staraniem doktorantów WFCh wydana została monografia wieloautorska Miłosierdzie - wyzwanie rzucone teologii i filozofii, Warszawa 2016. Zachęcamy do zapoznania się niniejszą publikacją.

(kliknij na okładkę, aby pobrać spis treści)

Nowa publikacja WFCh

Magdalena Płotka, Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

Czytaj więcej

Studia Podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień - zapraszamy!

Program studiów w roku 2016/2017: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/595

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach