Promocja WFCh

Pracownik IEiB członkiem stałym Komitetu Antropologii PAU

Informujemy, że na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 8 marca 2018 roku dr hab. Jacek Tomczyk, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh został powołany na stałego członka Komitetu Antropologii PAU. Komisja Antropologi należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. Powstała w 1873 r. jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie dla studenta IP WFCh, uczestnika programu Erasmus+

Student WFCh kierunku Psychologia, Piotr Szymczak, otrzymał wyróżnienie od Sapienza Universita Di Roma w ramach organizowanego tam konkursu "Why do you choose Sapienza?". Serdecznie gratulujemy!

(kliknij powyżej, aby zobaczyć szczegóły)

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

J. Tomczyk (red.), "Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku. Tak rozległe spektrum czasowe daje bogatą informację o przemianach natury biologicznej i kulturowej, co nie zdarza się często w tego typu opracowaniach. Wiele istotnych informacji o kondycji biologicznej populacji z Radomia wnoszą analizy odontologiczne. Zarówno badania próchnicy zębów, chorób przyzębia, jak i hipoplazji szkliwa, są wykonane nad wyraz rzetelnie, przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych.

Grant NCN - Sonata Bis dla pracownika IP WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, pracownik Instytutu Psychologii WFCh,  uzyskała finansowanie projektu pt. "W stronę kołowego modelu narcyzmu" w ramach konkursu NCN Sonata Bis. Serdecznie gratulujemy!

Doktorat pracownika IEiB

Miło nam poinformować, że pracownik WFCh, Pani mgr Kinga Makuch, asystent w IEiB, 30 stycznia 2018 obroniła doktorat z zakresu prawa. Praca pod tytułem "PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO W DZIEDZINIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII", została obroniona w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pani Doktor gratulujemy!

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, "Etyka a fenomen życia"

Informujemy o ukazaniu się nowej publikacji pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, ss. 271.

Więcej: http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/etyka-fenomen-zycia.htm

Pracownicy IF w liceum w Cieszynie w ramach projektu "Forum Logicum"

Uczniowie z Cieszyna poznawali szereg aspektów świata filozofii, logiki i teorii argumentacji. Debata: "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?", prowadzona przez prof. Roberta Piłata, z udziałem prof. Korduli Świętorzeckiej, prof. Rafała Kozubskiego i dr. Lucjana Wrońskiego była podsumowaniem siedmiu spotkań Forum Logicum, w którym uczestniczyli młodzi z cieszyńskiego KLO.

Doktorantka WFCh przedstawicielem Polski w ERU EADP

Mgr Ilona Skoczeń - doktorantka w Instytucie Psychologii oraz członek zespołu Personalitas, została wybrana na pełnienie funkcji krajowego przedstawiciela, tzw. national representative, w Sekcji Młodych Naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (ang. Early Researchers Union European Association of Developmental Psychology - ERU EADP).

Sekcja ma na celu integrację środowiska naukowego, wymianę doświadczeń oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć, m.in. konferencje, warsztaty, szkolenia. Zrzesza młodych naukowców zajmujących się badaniami nad psychologią rozwoju człowieka. O korzyściach przynależności zarówno do ERU, jak i EADP można przeczytać na stronie www.eadp.info. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, że doktorant i studenci WFCh uzyskali stypendia za wybitne osiągnięcia przyznawane przez MNiSzW. Stypendia na rok akademicki 2017/2018 otrzymali:

doktorant IP - mgr Radosław Rogoza

oraz studenci kierunku Psychologia:

1. Marta Doroszuk
2. Ewa Helena Gołębiewska
3. Justyna Jastrzębska
4. Katarzyna Kwiatkowska
5. Maria Magdalena Kwiatkowska
6. Paulina Markowicz
7. Patrycja Michalak
8. Małgorzata Nazarowicz
9. Kamil Niziołek
10. Izabela Magdalena Sudowska

Serdecznie gratulujemy!

Subskrybuje zawartość