Archiwum

Konferencja pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland", Warszawa - UKSW, 20.03.2017

20 marca 2017 r. przypada 30 rocznica ogłoszenia tzw. Raportu Brundtland. Z tej okazji organizujemy międzynarodową konferencję naukową pt. "Theoria i praxis zrównoważonego  rozwoju. 30  lat  od  ogłoszenia  Raportu  Brundtland". Mamy nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie, które z jednej strony podsumuje dotychczasowe dokonania w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, z drugiej zaś strony wyznaczy dalsze jego perspektywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, a obrady będą przebiegały w kilku równoległych sekcjach tematycznych. Szerokiemu zakresowi idei zrównoważonego rozwoju odpowiada różnorodny skład komitetu organizacyjnego konferencji. Stanowią go teoretycy z Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktycy z Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe oraz samorządowcy z m. st. Warszawy. Czytaj więcej

Kongres "Życie ma niezbywalną wartość" - 18.06.2016 - zaproszenie

program kongresu

Spotkanie z Michaelem Schudrichem (23.05.2016) - zaproszenie

Ogólnopolskie Seminarium z Metafizyki (17.05.2016) - zaproszenie

Spotkanie z prof. Davidem N. Entwistle (11.05.2016) - zaproszenie

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z METAFIZYKI - 28.04.2016 - ZAPROSZENIE

WYKŁADY PRACOWNIKÓW WFCh W RAMACH DNIA OTWARTEGO UKSW - 12.05.2016

Zapraszamy do udziału w wykładach pracowników WFCh w ramach Dnia Otwartego UKSW

PSYCHOLOGIA

  • prof. dr hab. Jan Terelak: "Psychologia stresu maturalnego", g. 10.30-11:15, sala 1454, bud. 14

  • dr Zdzisław Kobos: "Aplikacja wiedzy psychologicznej we współczesnym świecie", g. 11:30-12:15, sala 1454, bud. 14

FILOZOFIA

  • dr Karolina Rozmarynowska: "Skąd mam wiedzieć, co jest dobre,a co złe, czyli po co nam etyka?", g. 12:30-13:15, sala 310, bud. 23

OCHRONA ŚRODOWISKA

Seminarium z cyklu "Perspektywy współczesnej fenomenologii" (27.04.2016) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu: "Perspektywy współczesnej fenomenologii", które będzie poświęcone dyskusji nad książką prof. Andrzeja Gniazdowskiego (IFiS PAN) Antynomie radykalizmu. Fenomenologia polityczna w Niemczech 1918-1933 (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 433). Spotkanie otworzy autoreferat Autora. Podczas spotkania krótkie wystąpienia o książce przedstawią ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW oraz prof. Andrzej Leder (IFiS PAN). Następnie planowana jest dyskusja.

Więcej szczegółów w załączniku

Wykłady prof. Barta Gremmena z Wageningen University - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w wykładach prof. Barta Gremmena z Wageningen University:

1. Environmental Ethics - wtorek, 26.04.2016, godz. 9:45-11:15, sala 101 

2. Making New Nature - wtorek, 26.04.2016, godz. 11:30-13:00, sala 101 

3. Democratization of the Environment - środa, 27.04.2016, godz. 11:30-13:00, sala 401

4. Value Conflicts: killing animals - środa, 27.04.2016, godz. 13:15-15:00, sala 401

Udział w wykładach jest punktowany w ramach ECTS (1 ECTS za każdy wykład).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach