Ochrona Środowiska

STUDIA NIESTACJONARNE Z OCHRONY ŚRODOWISKA

Studia niestacjonarne I stopnia z ochrony środowiska prowadzone są w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, trwają trzy lata i kończą się licencjatem.

Absolwent Ochrony Środowiska posiada przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiska, a także w szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych. Ponadto absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, filozofii i przedmiotów  zawodowych, niezbędnych dla magistra ochrony środowiska. Zdobywa także wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa ochrony środowiska, edukacji środowiskowej (szkolnej i pozaszkolnej), bioetyki i ekologii człowieka.

Studia są płatne (1500 PLN / semestr).

Studia niestacjonarne
II stopnia  z ochrony środowiska prowadzone są w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Celem studiów drugiego stopnia jest osiagnięcie rozbudowanej i pogłębionej wiedzę oraz umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia z ochrony środowiska: ekologii i toksykologii, geologii i hydrologii, Ochrony i zarządzania Środowiskiem i edukacji ekologicznej. Studia przygotowują do współpracy z ludźmi dzięki przedmiotom jak: pedagogika, socjologia, psychologia.

Absolwent Ochrony Środowiska posiada przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiska, a także szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Studia są płatne (1500 PLN / semestr).

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

 

 
KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Z OCHRONY ŚRODOWISKA
 
p.o. ks. mgr Jacek Czartoszewski
 
SEKRETARIAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Z OCHRONY ŚRODOWISKA
 
ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23); pokój 301
tel./fax 022 56 96 805, wewn. 805
 
 
Przyjęcia interesantów:
 
poniedzialek: 10:00 - 13:00
wtorek: 11:00 - 14:00
środa: 11:00 - 14:00
czwartek: 10:00 - 12:00
piątek - w  dni zjazdów dla ochrony środowiska: 8:30 - 16:30
sobota - w dni zjazdów dla ochrony środowiska: 8:30 - 14:00

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach