Przejdź do treści

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów (również na II kierunek), rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Kandydaci z przeniesienia na lata wyższe  nie rejestrują się w IRK lecz składają komplet wymaganych dokumentów:

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na który rok i na jaki profil) wraz z informacją, gdzie kandydat studiuje (na jakiej uczelni i na jakim wydziale)
  • kartę przebiegu studiów ze swojego macierzystego wydziału
  • opinię swojego Dziekana (dotyczy także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na drugi kierunek studiów)
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebytego toku studiów (średnia jest podstawą  do rankingu, jeśli będzie więcej kandydatów niż miejsc).

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej WFCh (www.wfch.uksw.edu.pl)

Termin składania dokumentów:

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na II kierunek i z przeniesienia na studia stacjonarne:

osoby zainteresowane przeniesieniem na studia na kierunek  – psychologia – zobowiązane są do przesłania skanów w/w dokumentów do 15 lipca 2024 r. – na adres Dziekantu:
wfch@uksw.edu.pl

osoby zainteresowane przeniesieniem na studia na kierunek  – filozofia – zobowiązane są do przesłania skanów w/w dokumentów do 15 lipca 2024 r. – na adres Kierownika Studiów z Filozofii:
m.piekarski@uksw.edu.pl

osoby zainteresowane przeniesieniem na studia na kierunek  – ochrona środowiska – zobowiązane są do przesłania skanów w/w dokumentów do 15 lipca 2024 r. – na adres Prodziekana z Ochrony Środowiska:
g.embros@uksw.edu.pl

Dokumenty w oryginałach będą przyjmowane:

ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23)
pokój 301 (dziekanat)

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów z przeniesienia na studia niestacjonarne:

osoby zainteresowane przeniesieniem na studia na kierunek  – psychologia – zobowiązane są do przesłania skanów w/w dokumentów do 10 września 2024 r. – na adres:
psychologia.niestacjonarna@uksw.edu.pl

Dokumenty w oryginałach będą przyjmowane:

ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23)
pokój  301A III pietro (dziekanat studiów niestacjonarnych)