Archiwum

Podziękowania dla Społeczności WFCh

Szanowni Państwo

w związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia pełnienia funkcji dziekana WFCh pragnę serdecznie podziękować całej Społeczności Wydziału, Studentom, Doktorantom, Absolwentom, Pracownikom aktualnym i byłym, z którymi mogłem współpracować, oraz wszystkim Przyjaciołom WFCh za możliwość współpracy z Państwem przez ostatnie 8 lat przy okazji pełnienia funkcji prodziekana, a przez ostatni rok funkcji dziekana. Współpraca z Państwem zaowocowała naszymi wspólnymi sukcesami i przyniosła mi wiele satysfakcji. Dziękuję za pomoc i życzliwość oraz za zrozumienie okazane we wszelkich sprawach. Jestem przekonany, że zmiana dziekana WFCh przyniesie wiele nowych możliwości rozwoju i przyczyni się do kolejnych sukcesów wspólnych i osobistych dla naszej Społeczności.

Z wyrazami szacunku
prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

Śp. Profesor Elżbieta Aranowska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 7 sierpnia 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor Elżbieta Aranowska

Pani Profesor Elżbieta Aranowska była wieloletnim pracownikiem Instytutu Psychologii WFCh UKSW w Warszawie. Kształtowała kolejne pokolenia studentów i doktorantów, pokazując im, że myślenie w kategoriach statystycznych i matematycznych jest niezbędne do zrozumienia złożonej natury ludzkiego zachowania. Była także autorką wielu prac naukowych poświęconych metodom statystycznym w zastosowaniu do badań psychologicznych. Współpracowała z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce. Była związana z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Była założycielką i wieloletnią kierowniczką Katedry Metodologii Badań Psychologicznych w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Była autorytetem w dziedzinie psychometrii, ekspertem w obszarze modeli statystycznej analizy danych oraz metodologii badań psychologicznych.

Bliskim i Przyjaciołom Pani Profesor składamy wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie w Jej intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Uroczystości porzebowe odbędą się 14 sierpnia 2020, o godz. 10:30 w kościele pw. MB Częstochowskiej na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2 - aktualizacja z dnia 29.05.2020

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną zostało zaktualizowane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania UKSW w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wszystkich pracowników i studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Więcej:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5083

Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami Władz UKSW

W związku z:

  • Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,
  • Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego
  • Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że: Czytaj więcej

Informacja w sprawie pogrzebu Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka

Pogrzeb Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa w Łodzi-Rudzie (ul. Farna 12) w piątek 22 maja br. o godzinie 12:30 i po niej nastąpi złożenie ciała do grobu znajdującego się na miejscowym cmentarzu (ul. Mierzejowa 1). Czytaj więcej

Śp. Ksiądz Profesor Grzegorz Bugajak

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2020 zmarł nagle

Ksiądz Profesor

GRZEGORZ  BUGAJAK

dyrektor Instytutu Filozofii WFCh UKSW w Warszawie

Ksiądz Grzegorz Bugajak urodził się 6 października 1966 roku w Łodzi. Był absolwentem i pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW w Warszawie, na którym pracował od 1995 roku, a od 2014 roku profesorem UKSW. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UKSW. Od 1997 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Instytutu Filozofii "Studia Philosophiae Christianae". Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, którego był absolwentem (1992). W roku 1999 uzyskał stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2013 roku - stopień doktora habilitowanego.

W swojej pracy naukowej zajmowal się m.in. filozofią kosmologii, kategorią przypadku, kategorią natury, zagadnieniem relacji między naukami przyrodniczymi i teologią. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. European Society for the Study of Science and Theology - ESSSAT, Słowackie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne), w których pełnił także funkcję członka zarządu. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także trzykrotnie otrzymał nagrodę Rektora ATK/UKSW za pracę organizacyjną. Czytaj więcej

Spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii (20.01.2020) - zaproszenie

Uczniowie ks. prof. Józefa M. Dołęgi serdecznie zapraszają na spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" w dnu 20.01.2020.

godz. 15.00 – kościół akademicki św. Józefa, ul. Wóycickiego 1/3 - msza św. w intencji śp. ks. prof. Józefa M. Dołęgi w 6. rocznicę śmierci, celebrowana przez ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW oraz uczniów i kolegów Księdza Profesora.

godz. 15.45 – aula 201 w bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3 - wystąpienia tematyczne: 

  • ks. prof. Andrzej Najda (UKSW Warszawa), Problemy sozologiczne w nauczaniu Jezusa
  • ks. dr Dariusz Tułowiecki (UKSW Warszawa), Zagrożenia środowiska naturalnego jako problem społeczny. Perspektywa konstruktywistyczna
  • dr hab. Mariusz Ciszek (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Konflikt ekologiczny – istota, przyczyny i próby rozwiązywania
  • prof. dr Krzysztof Biernat (PIMot Warszawa), Skutki środowiskowe ograniczenia emisji ditlenku węgla
  • dr Marek Haliniak (MŚ Warszawa), Sztuczna inteligencja i technologia 5G w kontekście konstytucyjnej koncepcji zrównoważonego rozwoju

Na zakończenie - dyskusja.

Powołanie kierowników kierunków studiów na WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 27 listopada 2019 powołał kierowników kierunków studiów prowadzonych na WFCh. Kierownikami zostali: dr Grzegorz Embros dla kierunku Ochrona Środowiska; dr Włodzimierz Strus dla kierunku Psychologia; dr Andrzej Waleszczyński dla kierunku Filozofia. Nowym kierownikom kierunków studiów serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnego pełnienia ich funkcji.

Wykłady prof. H. Tiliouine na kierunku Psychologia dla studentów IV i V roku

W dniach 27-29 listopada oraz 15-24 stycznia w Instytucie Psychologii UKSW gościł będzie prof. dr Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii.

Prof. Tiliouine prowadzi badania nad dobrostanem, a w trakcie pobytu poprowadzi wykłady: „Subjective Well-being: Cross-Cultural, Developmental, and Methodological Aspects” dedykowane dla studentów IV i V roku psychologii (https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WF-PS-NSWB).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach