Archiwum

Informacja w sprawie pogrzebu Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka

Pogrzeb Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa w Łodzi-Rudzie (ul. Farna 12) w piątek 22 maja br. o godzinie 12:30 i po niej nastąpi złożenie ciała do grobu znajdującego się na miejscowym cmentarzu (ul. Mierzejowa 1). Czytaj więcej

Spotkanie wyborcze dla nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego (05.03.2020)

Komunikat wyborczy WKW Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
dotyczący wyborów elektorów UKSW
spośród nauczycieli akademickich
nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

W związku z wyborami elektorów UKSW spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydziałowa Komisja Wyborcza WFCh zwołuje zebranie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

Zebranie odbędzie się 5 marca 2020 r. o godz. 13:15 w sali 201, budynek 23, ul. Wóycickiego 1/3.

Dr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Spotkanie wyborcze dla nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego (05.03.2020)

Komunikat wyborczy WKW Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
dotyczący wyborów elektorów UKSW
spośród nauczycieli akademickich
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

W związku z wyborami elektorów UKSW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Wydziałowa Komisja Wyborcza WFCh zwołuje zebranie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

Zebranie odbędzie się 5 marca 2020 r. o godz. 12:30 w sali 201, budynek 23, ul. Wóycickiego 1/3.

Dr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Śp. mgr Wojciech Brejnak

Z żalem zawiadamiamy o śmierci

Pana Wojciecha Brejnaka

wieloletniego pracownika Instytutu Psychologii WFCh UKSW, psychologa zajmującego się diagnozą dzieci i młodzieży, popularyzatora wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, autora wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Pogrzeb odbędzie 6 lutego 2020. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się o godz. 10:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, a o godz. 11.30 odbędzie się wyprowadzenie na cmentarz Marysin Wawerski.

Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii (20.01.2020) - zaproszenie

Uczniowie ks. prof. Józefa M. Dołęgi serdecznie zapraszają na spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" w dnu 20.01.2020.

godz. 15.00 – kościół akademicki św. Józefa, ul. Wóycickiego 1/3 - msza św. w intencji śp. ks. prof. Józefa M. Dołęgi w 6. rocznicę śmierci, celebrowana przez ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW oraz uczniów i kolegów Księdza Profesora.

godz. 15.45 – aula 201 w bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3 - wystąpienia tematyczne: 

  • ks. prof. Andrzej Najda (UKSW Warszawa), Problemy sozologiczne w nauczaniu Jezusa
  • ks. dr Dariusz Tułowiecki (UKSW Warszawa), Zagrożenia środowiska naturalnego jako problem społeczny. Perspektywa konstruktywistyczna
  • dr hab. Mariusz Ciszek (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Konflikt ekologiczny – istota, przyczyny i próby rozwiązywania
  • prof. dr Krzysztof Biernat (PIMot Warszawa), Skutki środowiskowe ograniczenia emisji ditlenku węgla
  • dr Marek Haliniak (MŚ Warszawa), Sztuczna inteligencja i technologia 5G w kontekście konstytucyjnej koncepcji zrównoważonego rozwoju

Na zakończenie - dyskusja.

Powołanie kierowników kierunków studiów na WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 27 listopada 2019 powołał kierowników kierunków studiów prowadzonych na WFCh. Kierownikami zostali: dr Grzegorz Embros dla kierunku Ochrona Środowiska; dr Włodzimierz Strus dla kierunku Psychologia; dr Andrzej Waleszczyński dla kierunku Filozofia. Nowym kierownikom kierunków studiów serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnego pełnienia ich funkcji.

Wykłady prof. H. Tiliouine na kierunku Psychologia dla studentów IV i V roku

W dniach 27-29 listopada oraz 15-24 stycznia w Instytucie Psychologii UKSW gościł będzie prof. dr Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii.

Prof. Tiliouine prowadzi badania nad dobrostanem, a w trakcie pobytu poprowadzi wykłady: „Subjective Well-being: Cross-Cultural, Developmental, and Methodological Aspects” dedykowane dla studentów IV i V roku psychologii (https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WF-PS-NSWB).

Nowi prodziekani WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 18 listopada powołał 2019 nowych prodziekanów WFCh na okres 01.11.2019 - 30.09.2020: dra Grzegorza Embrosa, dra Włodzimierza Strusa i dra Andrzeja Waleszczyńskiego. Nowym prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności WFCh.

Śp. Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski (1927-2019)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 listopada 2019 zmarł

Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski

Ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski był wieloletnim wykładowcą na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) zatrudnionym w Katedrze Historii Filozofii w latach 1962-1982. Był także sekretarzem (od 1965), a następnie zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego WFCh "Studia Philosophiae Christianae" (1971-1982). Habilitację uzyskał na WFCh na podstawie rozprawy "Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX wieku". W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. Opublikował szereg prac naukowych z zakresu metafizyki i historii filozofii.

Zachowując we wdzięcznej pamięci osobę i twórczy wkład śp. Księdza Biskupa w rozwój Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz okazywaną nam serdeczność i pomoc, składamy Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie w Jego intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 listopada 2019 we Włocławku.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach