Archiwum

Podziękowania dla Społeczności WFCh

Szanowni Państwo

w związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia pełnienia funkcji dziekana WFCh pragnę serdecznie podziękować całej Społeczności Wydziału, Studentom, Doktorantom, Absolwentom, Pracownikom aktualnym i byłym, z którymi mogłem współpracować, oraz wszystkim Przyjaciołom WFCh za możliwość współpracy z Państwem przez ostatnie 8 lat przy okazji pełnienia funkcji prodziekana, a przez ostatni rok funkcji dziekana. Współpraca z Państwem zaowocowała naszymi wspólnymi sukcesami i przyniosła mi wiele satysfakcji. Dziękuję za pomoc i życzliwość oraz za zrozumienie okazane we wszelkich sprawach. Jestem przekonany, że zmiana dziekana WFCh przyniesie wiele nowych możliwości rozwoju i przyczyni się do kolejnych sukcesów wspólnych i osobistych dla naszej Społeczności.

Z wyrazami szacunku
prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

Śp. Profesor Elżbieta Aranowska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 7 sierpnia 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor Elżbieta Aranowska

Pani Profesor Elżbieta Aranowska była wieloletnim pracownikiem Instytutu Psychologii WFCh UKSW w Warszawie. Kształtowała kolejne pokolenia studentów i doktorantów, pokazując im, że myślenie w kategoriach statystycznych i matematycznych jest niezbędne do zrozumienia złożonej natury ludzkiego zachowania. Była także autorką wielu prac naukowych poświęconych metodom statystycznym w zastosowaniu do badań psychologicznych. Współpracowała z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce. Była związana z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Była założycielką i wieloletnią kierowniczką Katedry Metodologii Badań Psychologicznych w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Była autorytetem w dziedzinie psychometrii, ekspertem w obszarze modeli statystycznej analizy danych oraz metodologii badań psychologicznych.

Bliskim i Przyjaciołom Pani Profesor składamy wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie w Jej intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Uroczystości porzebowe odbędą się 14 sierpnia 2020, o godz. 10:30 w kościele pw. MB Częstochowskiej na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2 - aktualizacja z dnia 29.05.2020

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną zostało zaktualizowane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania UKSW w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wszystkich pracowników i studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Więcej:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5083

Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami Władz UKSW

W związku z:

  • Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,
  • Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego
  • Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że: Czytaj więcej

Informacja w sprawie pogrzebu Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka

Pogrzeb Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa w Łodzi-Rudzie (ul. Farna 12) w piątek 22 maja br. o godzinie 12:30 i po niej nastąpi złożenie ciała do grobu znajdującego się na miejscowym cmentarzu (ul. Mierzejowa 1). Czytaj więcej

Śp. Ksiądz Profesor Grzegorz Bugajak

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2020 zmarł nagle

Ksiądz Profesor

GRZEGORZ  BUGAJAK

dyrektor Instytutu Filozofii WFCh UKSW w Warszawie

Ksiądz Grzegorz Bugajak urodził się 6 października 1966 roku w Łodzi. Był absolwentem i pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW w Warszawie, na którym pracował od 1995 roku, a od 2014 roku profesorem UKSW. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UKSW. Od 1997 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Instytutu Filozofii "Studia Philosophiae Christianae". Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, którego był absolwentem (1992). W roku 1999 uzyskał stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2013 roku - stopień doktora habilitowanego.

W swojej pracy naukowej zajmowal się m.in. filozofią kosmologii, kategorią przypadku, kategorią natury, zagadnieniem relacji między naukami przyrodniczymi i teologią. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. European Society for the Study of Science and Theology - ESSSAT, Słowackie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne), w których pełnił także funkcję członka zarządu. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także trzykrotnie otrzymał nagrodę Rektora ATK/UKSW za pracę organizacyjną. Czytaj więcej

Spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii (20.01.2020) - zaproszenie

Uczniowie ks. prof. Józefa M. Dołęgi serdecznie zapraszają na spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" w dnu 20.01.2020.

godz. 15.00 – kościół akademicki św. Józefa, ul. Wóycickiego 1/3 - msza św. w intencji śp. ks. prof. Józefa M. Dołęgi w 6. rocznicę śmierci, celebrowana przez ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW oraz uczniów i kolegów Księdza Profesora.

godz. 15.45 – aula 201 w bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3 - wystąpienia tematyczne: 

  • ks. prof. Andrzej Najda (UKSW Warszawa), Problemy sozologiczne w nauczaniu Jezusa
  • ks. dr Dariusz Tułowiecki (UKSW Warszawa), Zagrożenia środowiska naturalnego jako problem społeczny. Perspektywa konstruktywistyczna
  • dr hab. Mariusz Ciszek (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Konflikt ekologiczny – istota, przyczyny i próby rozwiązywania
  • prof. dr Krzysztof Biernat (PIMot Warszawa), Skutki środowiskowe ograniczenia emisji ditlenku węgla
  • dr Marek Haliniak (MŚ Warszawa), Sztuczna inteligencja i technologia 5G w kontekście konstytucyjnej koncepcji zrównoważonego rozwoju

Na zakończenie - dyskusja.

Powołanie kierowników kierunków studiów na WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 27 listopada 2019 powołał kierowników kierunków studiów prowadzonych na WFCh. Kierownikami zostali: dr Grzegorz Embros dla kierunku Ochrona Środowiska; dr Włodzimierz Strus dla kierunku Psychologia; dr Andrzej Waleszczyński dla kierunku Filozofia. Nowym kierownikom kierunków studiów serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnego pełnienia ich funkcji.

Wykłady prof. H. Tiliouine na kierunku Psychologia dla studentów IV i V roku

W dniach 27-29 listopada oraz 15-24 stycznia w Instytucie Psychologii UKSW gościł będzie prof. dr Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii.

Prof. Tiliouine prowadzi badania nad dobrostanem, a w trakcie pobytu poprowadzi wykłady: „Subjective Well-being: Cross-Cultural, Developmental, and Methodological Aspects” dedykowane dla studentów IV i V roku psychologii (https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WF-PS-NSWB).

Nowi prodziekani WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 18 listopada powołał 2019 nowych prodziekanów WFCh na okres 01.11.2019 - 30.09.2020: dra Grzegorza Embrosa, dra Włodzimierza Strusa i dra Andrzeja Waleszczyńskiego. Nowym prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności WFCh.

Światowy Dzień Filozofii pod patronatem UNESCO w IF WFCh (21.11.2019) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zaprasza w Światowym Dniu Filozofii organizowanym pod patronatem UNESCO – 21 listopada 2019, o godz. 18.30 – na spotkanie z dr Rafałem Tichym pt. "Boska Anarchia. Antypolityczny wymiar chrześcijaństwa". Instytut Filozofii WFCh UKSW, kampus Wóycickiego, budynek 23, sala 310.

XIII konferencja naukowa "Filozofia zrównoważonego rozwoju" (21.11.2019) - zaproszenie

Program konferencji do pobrania

Podziękowania dla Księdza Dziekana, prof. dra hab. Jana Krokosa

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2019 ksiądz prof. dr hab. Jan Krokos zakończył pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Szanownemu Księdzu Profesorowi Janowi Krokosowi, składamy serdeczne podziękowanie za niezwykle kompetentne i pełne oddania sprawom Uniwersytetu i Wydziału pełnienie funkcji prodziekana WFCh w latach 2012-2019, a przy tej okazji także za pełnienie funkcji dziekana WFCh w latach 2005-2012 i funkcji prodziekana WFCh w latach 1996-2005. Wieloletnia i pełna zaangażowania praca Księdza Profesora w czasie pełnienia wspomnianych funkcji zaowocowała wieloma sukcesami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi, którymi może poszczycić się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Wyrażamy wdzięczność za umiejętne i sprawne zarządzanie przez Księdza Profesora sprawami Wydziału, które zawsze było połączone z głęboką wrażliwością na potrzeby studentów i pracowników oraz z życzliwością i autentycznym zrozumieniem ich potrzeb i aspiracji. Dzięki zaangażowaniu i mądrości Księdza Profesora Wydział Filozofii Chrześcijańskiej stanowi wzór dobrej, owocnej i pełnej szacunku współpracy między osobami tworzącymi jego społeczność.

Szanownemu Księdzu Profesorowi życzymy wielu dalszych sukcesów i wyrażamy nadzieję, że swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością będzie nadal wspierał społeczność naszego Wydziału w jego pomyślnym rozwoju.

Współpracownicy i Społeczność WFCh

Sympozjum Tomistyczne (16.11.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w "Sympozjum Tomistycznym" połącznym z wręczeniem Nagród im. Prof. Mieczysława Gogacza.

Międzynarodowa konferencja "4th Avant Conference. Trends in Interdisciplinary Studies" (24-26.10.2019)

Informujemy o konferencji "4th Avant Conference. Trends in Interdisciplinary Studies", której współorganizatorem jest Instytutu Filozofii WFCh, a osobą odpowiedzialną za sekcję tematyczną "The Explanatory Power of Predictive Processing and Its Limits" jest pracownik IF, dr Michał Piekarski.

http://avant.edu.pl/trends4/#/

Koło Naukowe Studentów Filozofii zaprasza na pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Przypadek" (16.10.2019)

Koło Naukowe Studentów Filozofii zaprasza na pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Przypadek". Czy bezimienny los determinuje nasze życie? Czy przypadkowe spóźnienie na pociąg może odmienić egzystencję? Nieusuwalne pytania o wolność i determinizm w przejmującym filmie Kieślowskiego. Po filmie dyskusja. Zapraszamy!
16 października (środa) godz. 18.30, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, budynek 23, sala 102, kampus Wóycickiego.


 

Zebranie wyborcze - Instytut Psychologii

Komunikat wyborczy Komisji Wyborczej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
w sprawie zebrania nauczycieli akademickich
nie będących profesorami lub profesorami UKSW
w celu wyboru członków do Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia

W związku z wyborami do Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub profesorami UKSW, dla których UKSW jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli deklarację o wyborze Psychologii jako dyscypliny głównej celem wyboru dwóch członków rady dyscypliny.

Zebranie wyborcze odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 9:30, budynek 14, ul. Wóycickiego 1/3.

Dr hab. Janina Buczkowska prof. UKSW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Zebranie wyborcze - Instytut Filozofii

Komunikat wyborczy Komisji Wyborczej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
w sprawie zebrania nauczycieli akademickich
nie będących profesorami lub profesorami UKSW
w celu wyboru członków do Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia

W związku z wyborami do Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub profesorami UKSW, dla których UKSW jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli deklarację o wyborze Filozofii jako dyscypliny głównej celem wyboru czterech członków rady dyscypliny.

Zebranie wyborcze odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 9:30 w sali 201, budynek 23, ul. Wóycickiego 1/3.

Dr hab. Janina Buczkowska prof. UKSW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Seminarium z lektury tekstów św. Tomasza z Akwinu na temat woli

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium poświęconym zagadnieniu woli w tekstach Tomasza z Akwinu organizowanym przez Instytut Filozofii WFCh UKSW wraz z Towarzystwem Tomistycznym. Seminarium jest współprowadzone przez prof. dr hab. Artura Andrzejuka, dr hab. Magdalenę Płotkę oraz dra Michała Zembrzuskiego. Terminy i tematyka spotkań:

09.10.2019 - Wola jako władza. Metafizyka woli
13.11.2019 - Przedmiot woli
11.12.2019 - Liberum arbitrium - wybór (wolność)
08.01.2020 - Cnoty i sprawności woli
11.03.2020 - Wola a emocje
13.05.2020 - Intelektualizm vs woluntaryzm
10.06.2020 - Czy wolna wola jest wolna? - Podsumowanie

Seminarium odbywa się w sali 402, bud. 23, godz. 18:30.

Dyrektorzy instytutów mianowani

Informujemy, że w dniu 30 września 2019 Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński mianował dyrektorów instytutów WFCh. Dyrektorem Instytutu Filozofii został mianowany dr hab. Grzegorz Bugajak, a dyrektorem Instytutu Psychologii - dr hab. Jan Cieciuch. Ponadto Rektor UKSW mianował pracownika WFCh, dr hab Jacka Tomczyka, dyrektorem Instytutu Nauk Biologicznych. Mianowanym dyrektorom instytutów serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra poszczególnych społeczności.

Międzynarodowa konferencja naukowa: "Science - Philosophy - Theology. Dialogue Areas and Perspectives" (15-16.10.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Science - Philosophy - Theology. Dialogue Areas and Perspectives" w dniach 15-16 października 2019. Konferencja jest organizowana przez Instytut Filozofii WFCh UKSW.

Strona konferencji: https://sites.google.com/view/sc-ph-th-conference/

Podziękowania dla Pani Dziekan, prof. dr hab. Anny Latawiec

Informujemy, że z dniem 30 września 2019 Pani dziekan prof. dr hab. Anna Latawiec zakończyła pełnienie funkcji dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Szanownej Pani Dziekan, prof. dr hab. Annie Latawiec, składamy serdeczne podziękowania za owocne pełnienie funkcji dziekana WFCh w latach 2012-2019. W tym okresie Wydział uzyskał dwukrotnie kategorię "A" w ocenie parametrycznej oraz kilkakrotnie pomyślnie przeszedł oceny programowe i instytucjonalne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Społeczność Wydziału wzbogaciła się o wielu nowych pracowników, reprezentujących wysoki poziom badań naukowych, oraz może szczycić się wieloma osiągnięciami krajowymi i międzynarodowymi, a także nowymi inicjatywami dydaktycznymi. W czasie pełnienia przez Panią Profesor funkcji dziekana kierunki studiów prowadzone na WFCh ukończyło ponad 1000 absolwentów.

Szanownej Pani Dziekan życzymy wielu kolejnych sukcesów i dalszej owocnej pracy dla dobra naszej społeczności.

Współpracownicy i Społeczność WFCh

Nowy dziekan WFCh

Informujemy, że rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, mianował dra hab. Adama Świeżyńskiego, dotychczasowego prodziekana WFCh, na stanowisko dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na okres od 1 października 2019 do 30 sierpnia 2020. Nowemu dziekanowi życzymy wytrwałej i owocnej pracy dla dobra społeczności Wydziału.

Sesja naukowa SRPiPU: "W trosce o trzeźwość rodziny, o trzeźwość narodu" (19.10.2019) - zaproszenie

Dwuletnie Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień serdecznie zaprasza na sesję naukową poświęconą profilaktyce uzależnień, która odbędzie się w auli Schumana na UKSW, przy ul. Wóycickiego, w dniu 19.10.2019.

Program sesji

W ramach Studium przygotowujemy do pracy profilaktycznej w zakresie wszelkiego typu uzależnień. Jednakże otwarta Sesja naukowa rozpoczynająca kolejną (13. już) edycję Studium, będzie poświęcona profilaktyce uzależnień od alkoholu.

Wiele osób ma przekonanie, że w tym zakresie jest już dużo lepiej, bo nie widzimy tylu pijanych na ulicach. Jednakże z  międzynarodowych  danych wynika, że Polska w ostatnim roku osiągnęła rekordowy w swoim istnieniu wskaźnik 12 l czystego spirytusu na osobę (łącznie z niemowlakami). Piją młodzi, pije coraz więcej  młodych kobiet i dziewcząt. Największym dramatem jest to, że piją matki czekające na narodziny dziecka  - 30% kobiet w ciąży popija sobie alkohol, mimo że spustoszenia zdrowotne w życiu ich dzieci są przeogromne (tzw. FAS). Najbliższa sesja będzie poświęcona właśnie tym zagadnieniom. Czytaj więcej

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach