Archiwum

Śp. mgr Wojciech Brejnak

Z żalem zawiadamiamy o śmierci

Pana Wojciecha Brejnaka

wieloletniego pracownika Instytutu Psychologii WFCh UKSW, psychologa zajmującego się diagnozą dzieci i młodzieży, popularyzatora wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, autora wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Pogrzeb odbędzie 6 lutego 2020. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się o godz. 10:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, a o godz. 11.30 odbędzie się wyprowadzenie na cmentarz Marysin Wawerski.

Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii (20.01.2020) - zaproszenie

Uczniowie ks. prof. Józefa M. Dołęgi serdecznie zapraszają na spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" w dnu 20.01.2020.

godz. 15.00 – kościół akademicki św. Józefa, ul. Wóycickiego 1/3 - msza św. w intencji śp. ks. prof. Józefa M. Dołęgi w 6. rocznicę śmierci, celebrowana przez ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW oraz uczniów i kolegów Księdza Profesora.

godz. 15.45 – aula 201 w bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3 - wystąpienia tematyczne: 

  • ks. prof. Andrzej Najda (UKSW Warszawa), Problemy sozologiczne w nauczaniu Jezusa
  • ks. dr Dariusz Tułowiecki (UKSW Warszawa), Zagrożenia środowiska naturalnego jako problem społeczny. Perspektywa konstruktywistyczna
  • dr hab. Mariusz Ciszek (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Konflikt ekologiczny – istota, przyczyny i próby rozwiązywania
  • prof. dr Krzysztof Biernat (PIMot Warszawa), Skutki środowiskowe ograniczenia emisji ditlenku węgla
  • dr Marek Haliniak (MŚ Warszawa), Sztuczna inteligencja i technologia 5G w kontekście konstytucyjnej koncepcji zrównoważonego rozwoju

Na zakończenie - dyskusja.

Powołanie kierowników kierunków studiów na WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 27 listopada 2019 powołał kierowników kierunków studiów prowadzonych na WFCh. Kierownikami zostali: dr Grzegorz Embros dla kierunku Ochrona Środowiska; dr Włodzimierz Strus dla kierunku Psychologia; dr Andrzej Waleszczyński dla kierunku Filozofia. Nowym kierownikom kierunków studiów serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnego pełnienia ich funkcji.

Wykłady prof. H. Tiliouine na kierunku Psychologia dla studentów IV i V roku

W dniach 27-29 listopada oraz 15-24 stycznia w Instytucie Psychologii UKSW gościł będzie prof. dr Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii.

Prof. Tiliouine prowadzi badania nad dobrostanem, a w trakcie pobytu poprowadzi wykłady: „Subjective Well-being: Cross-Cultural, Developmental, and Methodological Aspects” dedykowane dla studentów IV i V roku psychologii (https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WF-PS-NSWB).

Nowi prodziekani WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 18 listopada powołał 2019 nowych prodziekanów WFCh na okres 01.11.2019 - 30.09.2020: dra Grzegorza Embrosa, dra Włodzimierza Strusa i dra Andrzeja Waleszczyńskiego. Nowym prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności WFCh.

Śp. Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski (1927-2019)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 listopada 2019 zmarł

Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski

Ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski był wieloletnim wykładowcą na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) zatrudnionym w Katedrze Historii Filozofii w latach 1962-1982. Był także sekretarzem (od 1965), a następnie zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego WFCh "Studia Philosophiae Christianae" (1971-1982). Habilitację uzyskał na WFCh na podstawie rozprawy "Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX wieku". W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. Opublikował szereg prac naukowych z zakresu metafizyki i historii filozofii.

Zachowując we wdzięcznej pamięci osobę i twórczy wkład śp. Księdza Biskupa w rozwój Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz okazywaną nam serdeczność i pomoc, składamy Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie w Jego intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 listopada 2019 we Włocławku.

Światowy Dzień Filozofii pod patronatem UNESCO w IF WFCh (21.11.2019) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zaprasza w Światowym Dniu Filozofii organizowanym pod patronatem UNESCO – 21 listopada 2019, o godz. 18.30 – na spotkanie z dr Rafałem Tichym pt. "Boska Anarchia. Antypolityczny wymiar chrześcijaństwa". Instytut Filozofii WFCh UKSW, kampus Wóycickiego, budynek 23, sala 310.

XIII konferencja naukowa "Filozofia zrównoważonego rozwoju" (21.11.2019) - zaproszenie

Program konferencji do pobrania

Podziękowania dla Księdza Dziekana, prof. dra hab. Jana Krokosa

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2019 ksiądz prof. dr hab. Jan Krokos zakończył pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Szanownemu Księdzu Profesorowi Janowi Krokosowi, składamy serdeczne podziękowanie za niezwykle kompetentne i pełne oddania sprawom Uniwersytetu i Wydziału pełnienie funkcji prodziekana WFCh w latach 2012-2019, a przy tej okazji także za pełnienie funkcji dziekana WFCh w latach 2005-2012 i funkcji prodziekana WFCh w latach 1996-2005. Wieloletnia i pełna zaangażowania praca Księdza Profesora w czasie pełnienia wspomnianych funkcji zaowocowała wieloma sukcesami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi, którymi może poszczycić się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Wyrażamy wdzięczność za umiejętne i sprawne zarządzanie przez Księdza Profesora sprawami Wydziału, które zawsze było połączone z głęboką wrażliwością na potrzeby studentów i pracowników oraz z życzliwością i autentycznym zrozumieniem ich potrzeb i aspiracji. Dzięki zaangażowaniu i mądrości Księdza Profesora Wydział Filozofii Chrześcijańskiej stanowi wzór dobrej, owocnej i pełnej szacunku współpracy między osobami tworzącymi jego społeczność.

Szanownemu Księdzu Profesorowi życzymy wielu dalszych sukcesów i wyrażamy nadzieję, że swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością będzie nadal wspierał społeczność naszego Wydziału w jego pomyślnym rozwoju.

Współpracownicy i Społeczność WFCh

Sympozjum Tomistyczne (16.11.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w "Sympozjum Tomistycznym" połącznym z wręczeniem Nagród im. Prof. Mieczysława Gogacza.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach