Archiwum

Informacja w sprawie pogrzebu Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka

Pogrzeb Śp. ks. prof. Grzegorza Bugajaka rozpocznie się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa w Łodzi-Rudzie (ul. Farna 12) w piątek 22 maja br. o godzinie 12:30 i po niej nastąpi złożenie ciała do grobu znajdującego się na miejscowym cmentarzu (ul. Mierzejowa 1). Czytaj więcej

Śp. Ksiądz Profesor Grzegorz Bugajak

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2020 zmarł nagle

Ksiądz Profesor

GRZEGORZ  BUGAJAK

dyrektor Instytutu Filozofii WFCh UKSW w Warszawie

Ksiądz Grzegorz Bugajak urodził się 6 października 1966 roku w Łodzi. Był absolwentem i pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW w Warszawie, na którym pracował od 1995 roku, a od 2014 roku profesorem UKSW. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UKSW. Od 1997 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Instytutu Filozofii "Studia Philosophiae Christianae". Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, którego był absolwentem (1992). W roku 1999 uzyskał stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2013 roku - stopień doktora habilitowanego.

W swojej pracy naukowej zajmowal się m.in. filozofią kosmologii, kategorią przypadku, kategorią natury, zagadnieniem relacji między naukami przyrodniczymi i teologią. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. European Society for the Study of Science and Theology - ESSSAT, Słowackie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne), w których pełnił także funkcję członka zarządu. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także trzykrotnie otrzymał nagrodę Rektora ATK/UKSW za pracę organizacyjną. Czytaj więcej

Spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii (20.01.2020) - zaproszenie

Uczniowie ks. prof. Józefa M. Dołęgi serdecznie zapraszają na spotkanie wspomnieniowe połączone z wystąpieniami tematycznymi pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" w dnu 20.01.2020.

godz. 15.00 – kościół akademicki św. Józefa, ul. Wóycickiego 1/3 - msza św. w intencji śp. ks. prof. Józefa M. Dołęgi w 6. rocznicę śmierci, celebrowana przez ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW oraz uczniów i kolegów Księdza Profesora.

godz. 15.45 – aula 201 w bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3 - wystąpienia tematyczne: 

  • ks. prof. Andrzej Najda (UKSW Warszawa), Problemy sozologiczne w nauczaniu Jezusa
  • ks. dr Dariusz Tułowiecki (UKSW Warszawa), Zagrożenia środowiska naturalnego jako problem społeczny. Perspektywa konstruktywistyczna
  • dr hab. Mariusz Ciszek (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Konflikt ekologiczny – istota, przyczyny i próby rozwiązywania
  • prof. dr Krzysztof Biernat (PIMot Warszawa), Skutki środowiskowe ograniczenia emisji ditlenku węgla
  • dr Marek Haliniak (MŚ Warszawa), Sztuczna inteligencja i technologia 5G w kontekście konstytucyjnej koncepcji zrównoważonego rozwoju

Na zakończenie - dyskusja.

Powołanie kierowników kierunków studiów na WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 27 listopada 2019 powołał kierowników kierunków studiów prowadzonych na WFCh. Kierownikami zostali: dr Grzegorz Embros dla kierunku Ochrona Środowiska; dr Włodzimierz Strus dla kierunku Psychologia; dr Andrzej Waleszczyński dla kierunku Filozofia. Nowym kierownikom kierunków studiów serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnego pełnienia ich funkcji.

Wykłady prof. H. Tiliouine na kierunku Psychologia dla studentów IV i V roku

W dniach 27-29 listopada oraz 15-24 stycznia w Instytucie Psychologii UKSW gościł będzie prof. dr Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii.

Prof. Tiliouine prowadzi badania nad dobrostanem, a w trakcie pobytu poprowadzi wykłady: „Subjective Well-being: Cross-Cultural, Developmental, and Methodological Aspects” dedykowane dla studentów IV i V roku psychologii (https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WF-PS-NSWB).

Nowi prodziekani WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 18 listopada powołał 2019 nowych prodziekanów WFCh na okres 01.11.2019 - 30.09.2020: dra Grzegorza Embrosa, dra Włodzimierza Strusa i dra Andrzeja Waleszczyńskiego. Nowym prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności WFCh.

Światowy Dzień Filozofii pod patronatem UNESCO w IF WFCh (21.11.2019) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zaprasza w Światowym Dniu Filozofii organizowanym pod patronatem UNESCO – 21 listopada 2019, o godz. 18.30 – na spotkanie z dr Rafałem Tichym pt. "Boska Anarchia. Antypolityczny wymiar chrześcijaństwa". Instytut Filozofii WFCh UKSW, kampus Wóycickiego, budynek 23, sala 310.

XIII konferencja naukowa "Filozofia zrównoważonego rozwoju" (21.11.2019) - zaproszenie

Program konferencji do pobrania

Podziękowania dla Księdza Dziekana, prof. dra hab. Jana Krokosa

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2019 ksiądz prof. dr hab. Jan Krokos zakończył pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Szanownemu Księdzu Profesorowi Janowi Krokosowi, składamy serdeczne podziękowanie za niezwykle kompetentne i pełne oddania sprawom Uniwersytetu i Wydziału pełnienie funkcji prodziekana WFCh w latach 2012-2019, a przy tej okazji także za pełnienie funkcji dziekana WFCh w latach 2005-2012 i funkcji prodziekana WFCh w latach 1996-2005. Wieloletnia i pełna zaangażowania praca Księdza Profesora w czasie pełnienia wspomnianych funkcji zaowocowała wieloma sukcesami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi, którymi może poszczycić się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Wyrażamy wdzięczność za umiejętne i sprawne zarządzanie przez Księdza Profesora sprawami Wydziału, które zawsze było połączone z głęboką wrażliwością na potrzeby studentów i pracowników oraz z życzliwością i autentycznym zrozumieniem ich potrzeb i aspiracji. Dzięki zaangażowaniu i mądrości Księdza Profesora Wydział Filozofii Chrześcijańskiej stanowi wzór dobrej, owocnej i pełnej szacunku współpracy między osobami tworzącymi jego społeczność.

Szanownemu Księdzu Profesorowi życzymy wielu dalszych sukcesów i wyrażamy nadzieję, że swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością będzie nadal wspierał społeczność naszego Wydziału w jego pomyślnym rozwoju.

Współpracownicy i Społeczność WFCh

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach