Archiwum

Wykłady prof. H. Tiliouine na kierunku Psychologia dla studentów IV i V roku

W dniach 27-29 listopada oraz 15-24 stycznia w Instytucie Psychologii UKSW gościł będzie prof. dr Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii.

Prof. Tiliouine prowadzi badania nad dobrostanem, a w trakcie pobytu poprowadzi wykłady: „Subjective Well-being: Cross-Cultural, Developmental, and Methodological Aspects” dedykowane dla studentów IV i V roku psychologii (https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WF-PS-NSWB).

Nowi prodziekani WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 18 listopada powołał 2019 nowych prodziekanów WFCh na okres 01.11.2019 - 30.09.2020: dra Grzegorza Embrosa, dra Włodzimierza Strusa i dra Andrzeja Waleszczyńskiego. Nowym prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności WFCh.

Śp. Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski (1927-2019)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 listopada 2019 zmarł

Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski

Ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski był wieloletnim wykładowcą na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) zatrudnionym w Katedrze Historii Filozofii w latach 1962-1982. Był także sekretarzem (od 1965), a następnie zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego WFCh "Studia Philosophiae Christianae" (1971-1982). Habilitację uzyskał na WFCh na podstawie rozprawy "Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX wieku". W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. Opublikował szereg prac naukowych z zakresu metafizyki i historii filozofii.

Zachowując we wdzięcznej pamięci osobę i twórczy wkład śp. Księdza Biskupa w rozwój Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz okazywaną nam serdeczność i pomoc, składamy Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie w Jego intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 listopada 2019 we Włocławku.

Światowy Dzień Filozofii pod patronatem UNESCO w IF WFCh (21.11.2019) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zaprasza w Światowym Dniu Filozofii organizowanym pod patronatem UNESCO – 21 listopada 2019, o godz. 18.30 – na spotkanie z dr Rafałem Tichym pt. "Boska Anarchia. Antypolityczny wymiar chrześcijaństwa". Instytut Filozofii WFCh UKSW, kampus Wóycickiego, budynek 23, sala 310.

XIII konferencja naukowa "Filozofia zrównoważonego rozwoju" (21.11.2019) - zaproszenie

Program konferencji do pobrania

Podziękowania dla Księdza Dziekana, prof. dra hab. Jana Krokosa

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2019 ksiądz prof. dr hab. Jan Krokos zakończył pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Szanownemu Księdzu Profesorowi Janowi Krokosowi, składamy serdeczne podziękowanie za niezwykle kompetentne i pełne oddania sprawom Uniwersytetu i Wydziału pełnienie funkcji prodziekana WFCh w latach 2012-2019, a przy tej okazji także za pełnienie funkcji dziekana WFCh w latach 2005-2012 i funkcji prodziekana WFCh w latach 1996-2005. Wieloletnia i pełna zaangażowania praca Księdza Profesora w czasie pełnienia wspomnianych funkcji zaowocowała wieloma sukcesami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi, którymi może poszczycić się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Wyrażamy wdzięczność za umiejętne i sprawne zarządzanie przez Księdza Profesora sprawami Wydziału, które zawsze było połączone z głęboką wrażliwością na potrzeby studentów i pracowników oraz z życzliwością i autentycznym zrozumieniem ich potrzeb i aspiracji. Dzięki zaangażowaniu i mądrości Księdza Profesora Wydział Filozofii Chrześcijańskiej stanowi wzór dobrej, owocnej i pełnej szacunku współpracy między osobami tworzącymi jego społeczność.

Szanownemu Księdzu Profesorowi życzymy wielu dalszych sukcesów i wyrażamy nadzieję, że swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością będzie nadal wspierał społeczność naszego Wydziału w jego pomyślnym rozwoju.

Współpracownicy i Społeczność WFCh

Sympozjum Tomistyczne (16.11.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w "Sympozjum Tomistycznym" połącznym z wręczeniem Nagród im. Prof. Mieczysława Gogacza.

Międzynarodowa konferencja "4th Avant Conference. Trends in Interdisciplinary Studies" (24-26.10.2019)

Informujemy o konferencji "4th Avant Conference. Trends in Interdisciplinary Studies", której współorganizatorem jest Instytutu Filozofii WFCh, a osobą odpowiedzialną za sekcję tematyczną "The Explanatory Power of Predictive Processing and Its Limits" jest pracownik IF, dr Michał Piekarski.

http://avant.edu.pl/trends4/#/

Koło Naukowe Studentów Filozofii zaprasza na pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Przypadek" (16.10.2019)

Koło Naukowe Studentów Filozofii zaprasza na pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Przypadek". Czy bezimienny los determinuje nasze życie? Czy przypadkowe spóźnienie na pociąg może odmienić egzystencję? Nieusuwalne pytania o wolność i determinizm w przejmującym filmie Kieślowskiego. Po filmie dyskusja. Zapraszamy!
16 października (środa) godz. 18.30, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, budynek 23, sala 102, kampus Wóycickiego.


 

Zebranie wyborcze - Instytut Psychologii

Komunikat wyborczy Komisji Wyborczej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
w sprawie zebrania nauczycieli akademickich
nie będących profesorami lub profesorami UKSW
w celu wyboru członków do Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia

W związku z wyborami do Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub profesorami UKSW, dla których UKSW jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli deklarację o wyborze Psychologii jako dyscypliny głównej celem wyboru dwóch członków rady dyscypliny.

Zebranie wyborcze odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 9:30, budynek 14, ul. Wóycickiego 1/3.

Dr hab. Janina Buczkowska prof. UKSW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach