Promocja WFCh

Środki dla projektów WFCh w ramach konkursu MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” (DUN)

W ramach środków na projekt MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” finansowanie uzyskały 3 zadania realizowane przez WFCh:

  • stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Psychologica: Theoria et praxis" w latach 2009-2017 - 56 100,00 zł
  • umiędzynarodowienie wyników badań opublikowanych w "Studia Ecologiae et Bioethicae" - 58 344,00 zł
  • stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Philosophiae Christianae" - 56 100,00 zł

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Grzybowski "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce"

Ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii WFCh, ks. prof. UKSW dr. hab. Jacka Grzybowskiego pt. "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018.

Czytaj więcej

Publikacja pracownika IF WFCh: J. Sochoń, "Modlitwa do ciszy. Wybór wierszy"

Ukazała się nowa publikacja ks. prof. Jana Sochoń pt. "Modlitwa do ciszy. Wybór wierszy", Bydgoszcz 2019.

"Ks. Jan Sochoń w opublikowanym właśnie, a dokonanym przez Jarosława Jakubowskiego, wyborze wierszy, wnikliwie odnotowuje wszelkie stany, które przynosi codzienność. Większość jego utworów, jeśli nie wszystkie, w mniejszym lub większym stopniu odnoszą się do jego osobistego postrzegania Boga i prawd wiary. Nie są to jednak poetyckie kazania, ale intymne zapiski, czynione dla lepszego rozpoznania siebie w świecie. Nazwałbym je bieżącymi podsumowaniami" (z Posłowia Jarosława Jakubowskiego).

Nowy numer Newslettera WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru Newslettera WFCh (nr 7: październik 2018 - luty 2019):

https://wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/pliki_wfch/Newsletter%20WFCh_7_10.2018-02.2019.pdf

Grant NCN dla pracownika IP WFCh

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, dr Monika Mynarska, otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 8 na stworzenie nowego zespołu badawczego i realizację swojego projektu pt. "Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych". Dr Mynarska otrzymała grant w wysokości 1 019 000 PLN.

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego w Instytucie Psychologii WFCh UKSW

Międzynarodowy projekt Values and identities of the Visegrad countries' capitals uzyskał finansowanie ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. Poza  Instytutem Psychologii są to: Instytut Ewaluacji i Analiz Społecznych w Pradze (Czechy, koordynator projektu), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). Kierownikiem polskiego Zespołu jest dr Ewa Topolewska-Siedzik. Kwota dofinansowania wynosi 25 348 EUR. Gratulujemy!

Uroczysta graduacja absolwentów drugiej edycji studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych” (12.01.2019)

12 stycznia 2019 roku miała miejsce uroczysta graduacja absolwentów drugiej edycji studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych”. Studia były prowadzone przez Instytut Ekologii i Bioetyki dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW, nr projektu 202/2016/Wn50/EE-ee/D).

Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt: „Różnorodne Oblicza Ochrony Środowiska”, której prelegentami byli:
• Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
• Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Wojewódzki Urząd Marszałkowski
• Joanna Embros, Specjalista ds. Ochrony Środowiska Pfeifer & Langen Polska S. A.
• Mirosław Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
• dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
• dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Naszym absolwentom składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!

dr hab. Jacek Tomczyk
dr Dominika Dzwonkowska
Koordynatorzy studiów

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, że stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 uzyskały dwie studentki WFCh: p. Kinga Kubaczuk - studentka IV roku studiów magisterskich na kierunku psychologia i p. mgr Maria Magdalena Kwiatkowska - doktorantka II roku studiów doktoranckich z psychologii w dziedzinie nauk społecznych. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach