Promocja WFCh

Nowe studia podyplomowe w IEiB WFCh: "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego", prowadzonych w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh. Studia są adresowane do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza. Proponowane studia zostały tak skonstruowane tematycznie, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska, a w tym jakości powietrza, technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza oraz metodami edukowania w tej tematyce. 

Więcej informacji na stronie: https://ieib.edu.pl/podyplomowe-studia/

 

 

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: M. Zembrzuski, "Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii UKSW: Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 403. Zrealizowany w książce projekt „Filozofii intelektu” stanowi próbę pokazania roli pochodzącego od Arystotelesa odróżnienia intelektu możnościowego i czynnego w tekstach Akwinaty. Dla Tomasza dystynkcja ta dostarczała heurystycznych możliwości rozważania wielu zagadnień zarówno metafizycznych jak i teoriopoznawczych. Stanowiła jednocześnie przedmiot szczególnego zainteresowania w ramach tychże dziedzin. Arystotelesowska dystynkcja wiązała się również ze zbiorem założeń i reguł, które były narzędziami wyjaśnienia ludzkiego poznania w jego ostatecznym, prawdziwościowym wymiarze. Książka do pobrania jest na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki.

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: J. F. Terelak, "Eustress and Distress: Reactivation"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii WFCh: Jan F. Terelak, "Eustress and Distress: Reactivation", Perer Lang, Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien 2019, ss. 228, w serii: "Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities". Więcej szczegółów na stronie: https://www.peterlang.com/view/title/68920?format=EPDF

Ks. prof. J. Sochoń: "Brewiarz celnika"

Miło nam poinformować, że wraz z najnowszym numerem dwumiesięcznika literackiego Topos (nr 1/2019) został wydany tom wierszy ks. prof. Jana Sochonia – „Brewiarz celnika”. Pismo wraz z poezją ks. prof. J. Sochonia jest do nabycia w sklepach Empik i na stronie internetowej czasopisma "Topos".

Czasopisma WFCh ze wsparciem dla czasopism naukowych MNiSzW

Dwa czasopisma naukowe redagowane na WFCh "Studia Ecologiae et Bioeticae" i "Studia Philosophiae Christianae" zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Certyfikaty jakości kształcenia dla kierunku Psychologia w ramach konkursu "Studia z Przyszłością"

Prowadzony na WFCh kierunek studiów Psychologia został nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia w ramach kolejnej edycji konkursu "Studia z Przyszłością". Kierunek otrzymał certyfikat jakości kształcenia oraz specjalne certyfikaty: Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Innowacji" oraz certyfikat "Premium" z racji uzyskania akredytacji konkursowej po raz czwarty z rzędu.

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest od czterech lat. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. 

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu 18 marca 2019 w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. Pracownikom i Studentom serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej

Pracownik IP wybrany przedstawicielem Polski w EARA

Mgr Maria M. Kwiatkowska została wybrana na przedstawiciela Polski w społeczności młodych naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją (European Association on Research on Adolescence - EARA, www.earaonline.org). W poprzedniej kadencji funkcję przedstawiciela pełniła dr Dominiki Karaś. Kadencja przedstawiciela trwa cztery lata. Serdecznie gratulujemy!

Środki dla projektów WFCh w ramach konkursu MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” (DUN)

W ramach środków na projekt MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” finansowanie uzyskały 3 zadania realizowane przez WFCh:

  • stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Psychologica: Theoria et praxis" w latach 2009-2017 - 56 100,00 zł
  • umiędzynarodowienie wyników badań opublikowanych w "Studia Ecologiae et Bioethicae" - 58 344,00 zł
  • stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Philosophiae Christianae" - 56 100,00 zł

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Grzybowski "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce"

Ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii WFCh, ks. prof. UKSW dr. hab. Jacka Grzybowskiego pt. "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018.

W książce odnajdziemy analizy różnych płaszczyzn współczesnych fenomenów kulturowych. Autor przekonuje, że postępujące w naszym świecie odrzucenie Boga sprawia, iż zamroczeniu ulegają zarówno rozum jak i sumienie, a w konsekwencji w mroku zanurza się zachodnia kultura i polityka (w tym bastiony refleksji i mądrości: uniwersytety), prowadząc ostatecznie do zagubienia sensu życia tak wspólnego, jak i indywidualnego. Broniąc się przed tymi konsekwencjami albo „ratujemy się” popkulturowymi ersatzami wiary, albo popadamy w moc rozmaitych ideologii, zastępujących prawdziwą Światłość post-oświeceniowymi i nieco już kopcącymi kagankami. Autor, rzec można, bezlitośnie, bo rzeczowo i konsekwentnie demaskuje pozorność tych rozwiązań. Odsłania przy tym nie tylko ich dramatyczne skutki, ale przede wszystkim swoistą tragedię apostazji Zachodu, który zatracił w „nocy świata” źródła swej siły i żywotności. Odnowa jest możliwa, o ile odnajdziemy na nowo prawdziwą, wielką nadzieję, podtrzymującą życie człowieka. Tą nadzieją - dowodzi Benedykt XVI, bohater ostatniej części książki - może być tylko Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje "aż do końca".  (z recenzji dr hab. Michała Gierycza).

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach