Promocja WFCh

Międzynarodowy Grant z Erasmus+ w Instytucie Psychologii

Projekt Developing an Employability Skills App (GES App), kierowany przez University of the West of Scotland (Wielka Brytania) uzyskał finansowanie ze środków programu Erasmus+ z budżetem 278 365 euro. UKSW wraz z University of the Peloponnese (Grecja) oraz Norges Teknist-Naturvitenskapelige Universitet (Norwegia) są jego partnerami. Celem projektu jest opracowanie aplikacji umożliwiającej studentom planowanie, rejestrowanie i potwierdzanie nabycia umiejętności pożądanych przy zatrudnieniu. Kierownikiem projektu na UKSW jest dr Ewa Topolewska-Siedzik. Gratulujemy!

Sukces dyrektora IEiB, prof. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Polskie Towarzystwo Antropologiczne zostało powołane w Poznaniu uchwałą założycielską 12 listopada 1925 roku. Obecnie PTA liczy 300 członków skupionych w dziesięciu oddziałach. Oddziały te utworzone są przy wyższych uczelniach. Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny. Poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej i innych. Dr hab. Jacek Tomczyk został wybrany przewodniczącym na kadencję 2020-2024 podczas ostatniego, walnego zgromadzenia PTA. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Etyka a problem nihilizmu"

Informujemy, że ukzazała się nowa publikacja pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 259.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Ochrona Środowiska

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 11 lipca 2019 podjęła uchwałę o przyznaniu oceny pozytywnej kierunkowi Ochrona Środowiska prowadzonemu w IEiB WFCh. Kolejna ocena programowa jest przewidziana w roku akademickim 2024/2025. Całej społeczności Instytutu Ekologii i Bioetyki serdecznie gratulujemy!

Absolwenci WFCh z roku 2017 w systemie ELA

ELA, czyli Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. System został uruchomiony w celu pozyskania, opracowania i prezentacji danych na temat kariery zawodowej absolwentów uczelni. Głównym źródłem przedstawianych w nim informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.

W najnowszym zestawieniu, dotyczącym absolwentów z roku 2017 absolwenci kierunku Psychologia znaleźli się na 1. miejscu pod względem najmnniejszego ryzyka bycia bezrobotnym po ukończeniu studiów oraz na 6 miejscu pod względem wysokości zarobków w pierwszym roku po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Filozofia II stopnia odpowiednio na miejscach: 8. i 3.

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska I stopnia odpowiednio na miejscach: 14. i 15., a II stopnia: 9. i 11. Czytaj więcej

European Philosophy of Science Association Fellowship dla doktoranta IF WFCh

Z radością informujemy, że mgr Michał Wagner, doktorant w Instytucie Filozofii WFCh UKSW, uzyskał finansowanie projektu badawczego pt. "Controversies surrounding Evolutionary Psychology: case of multi-level intertheoretical incommensurability" w ramach konkursu European Philosophy of Science Association Fellowship. Projekt będzie realizowany w Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI), Vienna, Austria. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla doktoranta IF WFCh

Z radością informujemy, że mgr Michał Wagner, doktorant w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Anglikańska apologetyka teorii ewolucji. Baden Powell i George Henslow oraz ich wizja teorii ewolucji jako fundamentu chrześcijaństwa" w ramach stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2020 na pobyt naukowy w Londynie. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, "Tajemnice Natury"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja obecnych i dawnych pracowników Instytutu Filozofii WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska. A. Świeżyński, Tajemnice Natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Książka jest akademickim podręcznikiem do filozofii przyrody. Ale nie tylko podręcznikiem, a czymś więcej. W oryginalny sposób prezentuje klasyczne zagadnienia tej dyscypliny, a ich przedstawienie wraz z pytaniami stawianymi światu przyrody łączy często z autorskimi ujęciami i odpowiedziami. Jako interesujący przewodnik po zagadnieniach współczesnej filozofii przyrody, może być pomocna zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajemnic Natury.

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: W. Płotka, "Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii UKSW: Witold Płotka, Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla, Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 215.

Książka jest dostępna pod następującym adresem: https://liberilibri.pl/ksiazki/item/41-fenomenologia-jako-filozofia-mniejsza-rozwazania-wokol-sporow-o-meode-husserla

Z „Wprowadzenia” autora: Czytaj więcej

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IF WFCh: "Phenomenology, Practice, and Action: Perspectives on Central and Eastern Europe"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dr hab. Witolda Płotki, pracownika Instytutu Filozofii WFCh. Jest to numer specjalny czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” (tom 20, nr 1, 2019) pt. "Phenomenology, Practice, and Action: Perspectives on Central and Eastern Europe". Tom zawiera (w dziale poświęconym fenomenologii) 10 anglojęzycznych studiów autorstwa filozofów z Polski, Francji, Niemiec, Rosji oraz z USA i z Włoch. Autorami rozpraw są: Irene Breuer, Tomasz Kąkol, Carlos Lobo, Simona Bertolini, Wojciech Starzyński, Michael Gubser, Natalia Artemenko, Nicolas de Warren, Witold Płotka oraz Magdalena Hoły-Łuczaj. Praca prezentuje szeroką perspektywę na historię i rozwój ruchu fenomenologicznego w Europie Środkowej, akcentując praktyczny wymiar tego ruchu. Wśród poruszanych tematów są takie, które konfrontują fenomenologię z różnymi systemami politycznymi, w tym z nazizmem i komunizmem, z innymi dziedzinami filozofii, np. estetyką lub filozofią moralną, czy wreszcie z nowymi ruchami filozoficznymi, np. z myślą ekologiczną.

Publikacja jest dostępna online pod adresem: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/238

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach