Promocja WFCh

Uroczysta graduacja absolwentów drugiej edycji studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych” (12.01.2019)

12 stycznia 2019 roku miała miejsce uroczysta graduacja absolwentów drugiej edycji studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych”. Studia były prowadzone przez Instytut Ekologii i Bioetyki dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW, nr projektu 202/2016/Wn50/EE-ee/D).

Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt: „Różnorodne Oblicza Ochrony Środowiska”, której prelegentami byli:
• Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
• Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Wojewódzki Urząd Marszałkowski
• Joanna Embros, Specjalista ds. Ochrony Środowiska Pfeifer & Langen Polska S. A.
• Mirosław Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
• dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
• dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Naszym absolwentom składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!

dr hab. Jacek Tomczyk
dr Dominika Dzwonkowska
Koordynatorzy studiów

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: W. Woźniak, "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym"

Ukazała się nowa książka ks. dr. hab. Waldemara Woźniaka, prof. UKSW, pracownika Instytutu Psychologii WFCh: Marzec, A., Sarzała, D., Woźniak, W., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym, Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, 2018.

O badaniach pracownika IEiB w "Nauka w Polsce"

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników badań prowadzonych przez dr. hab. Jacka Tomczyka (IEiB WFCh), zamieszczonych na stronie Nauka w Polsce: "Myśliwy sprzed 8 tys. lat nie był ofiarą kanibalizmu".

http://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C32051%2Cmazowieckie-mysliwy-sprzed-8-tys-lat-nie-byl-ofiara-kanibalizmu.html

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: J. Piotrowski, "Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna"

Informujemy, że ukazała się nowa książka dr. Jarosława Piotrowskiego, pracownika Instytutu Psychologii WFCh, pt. "Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna", Warszawa: Liber Libri 2018.

Więcej: http://liberilibri.pl/ksiazki/item/37-transcendencja-duchowa-perspektywa-psychologiczna#o-ksiazce

Grant NCN dla asystenta IP WFCh

Z radosćią informujemy, że mgr Michał Obidziński, asystent w Instytucie Psychologii WFCh, uzyskał finansowanie projektu badawczego "Funkcjonowanie pamięci u osób z dysleksją rozwojową" w ramach konkursu NCN Preludium 15. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla pracownika IF WFCh

10 listopada 2018, w dniu inaugurującym XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, ks. prof. Jan Sochoń, kierownik sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał nagrodę za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii „Twórca kultury”. Serdecznie gratulujemy!

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w IEiB

27 września 2018 oficjalnie rozpoczęła się realizację projektu "Od przygody do wiedzy: świat wokół nas" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00-00-U056/17). Młodzież ze szkół biorących udział w projekcie: SP nr 77 w Warszawie, SP w Dziekanowie Leśnym oraz SP nr 2 w Zielonce z zainteresowaniem uczestniczyła w pierwszych zajęciach z modułu "Człowiek i jego życie codzienne". W pierwszym bloku zajęciowym uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą nad ludzkim materiałem szkieletowym, ocenić płeć i wiek osobnika na podstawie cech kośćca oraz przeanalizować widoczne na kościach wybrane zmiany spowodowane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. W drugim bloku zajęciowym uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami dotyczącymi wody. Podczas zajęć zostały przedstawione "subtelne" różnice, często niedostrzegalne i niewyczuwalne zmysłami, pomiędzy różnymi rodzajami wody.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: H. Gasiul (red.), "Metody badania emocji i motywacji"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika IP WFCh, dr. hab. Henryka Gasiula, prof. UKSW, pt. "Metody badania emocji i motywacji", Warszawa: Difin 2018.

W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się wielu nowych teoretycznych oraz empirycznych badań nad emocjami i motywacją ludzką. Proponowana pozycja prezentuje i opisuje wybrane sposoby badania różnych komponentów emocji oraz zasadniczych, szczególnie istotnych ludzkich motywów. Każda z części opracowania zawiera szeroką analizę teoretycznych podstaw wybranych metod, wśród których są narzędzia psychometryczne, techniki bardziej swobodne, metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, zarówno już sprawdzone, jak i metody znajdujące się fazie tworzenia i weryfikacji. Praca jest napisana przez różnych znawców szczegółowej problematyki z zakresu psychologii emocji i motywacji. Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: Z. Zaleski, "Psychologia lęku przed przyszłością"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pracownika IP WFCh, prof. dr. hab. Zbigniewa Zaleskiego, pt. "Psychologia lęku przed przyszłością", Warszawa: Difin 2018.

Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach życia. Pokazuje, na czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. Wskazuje na sposoby radzenia sobie z tym kłopotliwym stanem emocjonalnym. Sugeruje pozytywne aspekty tego lęku, gdy ma on odpowiednie nasilenie, aby zapobiegać (prewencja) niekorzystnym zdarzeniom w przyszłości.

Więcej: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/psychologia-leku-przed-przyszloscia/3343

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: A. K. Döring, J., Cieciuch (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter"

Ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika Instytu Psychologii WFCh, dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW - Döring, A. K., Cieciuch, J. (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter", Warschau: Liberi Libri 2018.

Więcej informacji: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/36-werteentwicklung-im-kindes-und-jugendalter#o-ksiazce

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach