Promocja WFCh

Pracownicy CEiE kolejny raz uratowali jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły

Dzięki pracownikom z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh udało się kolejny raz uratować jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły. Badania i ochrona ptaków możliwa jest dzięki bazie terenowej jaką dysponuje CEiE we Wróblach (gm. Maciejowice).

Tegoroczny sezon lęgowy jest ostatnim, podczas którego realizowany jest projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Przez ostatnich pięć lat udawało się chronić lęgi mew i rybitw przed presją drapieżnych ssaków, głównie norki amerykańskiej, lisa i jenota. Jeden z naszych autorskich zabiegów czynnej ochrony polegał zabieraniu do inkubatorów świeżo złożonych przez ptaki jaj, a w ich miejsce podkładanie do gniazd drewnianych atrap przypominających wielkością, kształtem i ubarwieniem oryginalne jaja chronionego gatunku. Na krótko przed wykluciem się piskląt jaja z inkubatorów przekładane były z powrotem do gniazd par rodzicielskich, zabierając równocześnie z nich atrapy. Tym sposobem przez cały okres rozwoju zarodków lęgi były chronione przed drapieżnikami.

Czytaj więcej

Okładka International Journal of Osteoarchaeology z ilustracją badań pracowników CEiE WFCh

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Osteoarchaeology ukazała się na stronie tytułowej fotografia z publikacji zespołu, którym kieruje pracownik CEiB  WFCh prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk (Case Report Case of pulp stones and  dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś  (Poland)). Fakt wyboru zdjęcia świadczy o wysokiej jakości przeprowadzonych badań. Gratulujemy! Czytaj więcej

O badaniach pracownika CEiE WFCh w Nauce w Polsce

Na stronie PAP "Nauka w Polsce" ukazał się artykuł na temat badań pracownika CEiE WFCh prof. dra hab. Krzysztofa Szostka. Na ich podstawie można ocenić  migrację i dietę minionych pokoleń, a także czas odstawienia osobników od mleka matczynego (tzw. weaning stress). Zachęcamy do lektury.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82712%2Cnaukowcy-dieta-mieszkancow-pld-polski-kilka-tysiecy-lat-temu-w-duzej-mierze

"Tomizm w czasie zarazy"

Stacja naukowo-badawcza CEiE WFCh

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW (ceie.uksw.edu.pl) prowadzące, unikalne (interdyscyplinarne) na skalę kraju, studia na kierunku Ochrona Środowiska zakończyło adaptację budynku na stację naukowo-badawczą we Wróblach (gm. Maciejowice). W stacji prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i działania związane z czynną ochronę ptaków zasiedlających wyspy w nurcie Wisły środkowej (takich jak: mewa siwa, rybitwa rzeczna i białoczelna, ostrygojad). W bazie terenowej obywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska. Remont był możliwy dzięki specjalnej dotacji Rektora UKSW.

Pracownik Instytutu Psychologii WFCh ze stopniem doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że w dniu 1 czerwca 2020 uchwałą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych Pani dr Monika Mynarska uzyskała stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki socjologiczne. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik CEiE WFCh z tytułem profesora

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP w dniu 11 maja 2020 nadał Panu prof. UKSW dr. hab. Andrzejowi Kulczyckiemu, wieloletniemu pracownikowi WFCh i wykładowcy na kierunku Ochrona Środowiska, tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Grant NCN dla IP WFCh UKSW

Prof. Peter Karl Jonason uzyskał finansowanie projektu w ramach konkursu NCN OPUS w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii: "Poszerzony fenotyp trafia na Tindera: Jak osobowość przejawia się w aplikacjach randkowych online", wysokość grantu: 522 300 zł. (Profesor Jonason przebywa w IP UKSW jako laureat Programu im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Gratulujemy!

Projekty pracowników IF WFCh uzyskały finansowanie MKiDN

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród projektów, które uzyskały finansowanie, znalazły się dwa projekty kierowane przez pracowników Instytutu Filozofii WFCh: ks. dra hab. Macieja Bałę - "Sztuka szczęścia" (26.000 PLN) i p. prof. dra hab. Artura Andrzejuka - "Tomizm w czasie zarazy" (20.000 PLN). Serdecznie gratulujemy!

Pracownik CEiE WFCh członkiem komisji bioetycznej

Informujemy, że dr Marcin Klimski, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh został powołany na drugą trzyletnią kadencję pracy w Komisji Bioetycznej działającej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie im. gen. Karola  Kaczkowskiego. Serdecznie gratulujemy.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach