Promocja WFCh

Nagroda dla pracownika IF WFCh

10 listopada 2018, w dniu inaugurującym XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, ks. prof. Jan Sochoń, kierownik sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał nagrodę za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii „Twórca kultury”. Serdecznie gratulujemy!

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w IEiB

27 września 2018 oficjalnie rozpoczęła się realizację projektu "Od przygody do wiedzy: świat wokół nas" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00-00-U056/17). Młodzież ze szkół biorących udział w projekcie: SP nr 77 w Warszawie, SP w Dziekanowie Leśnym oraz SP nr 2 w Zielonce z zainteresowaniem uczestniczyła w pierwszych zajęciach z modułu "Człowiek i jego życie codzienne". W pierwszym bloku zajęciowym uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą nad ludzkim materiałem szkieletowym, ocenić płeć i wiek osobnika na podstawie cech kośćca oraz przeanalizować widoczne na kościach wybrane zmiany spowodowane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. W drugim bloku zajęciowym uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami dotyczącymi wody. Podczas zajęć zostały przedstawione "subtelne" różnice, często niedostrzegalne i niewyczuwalne zmysłami, pomiędzy różnymi rodzajami wody.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: H. Gasiul (red.), "Metody badania emocji i motywacji"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika IP WFCh, dr. hab. Henryka Gasiula, prof. UKSW, pt. "Metody badania emocji i motywacji", Warszawa: Difin 2018.

W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się wielu nowych teoretycznych oraz empirycznych badań nad emocjami i motywacją ludzką. Proponowana pozycja prezentuje i opisuje wybrane sposoby badania różnych komponentów emocji oraz zasadniczych, szczególnie istotnych ludzkich motywów. Każda z części opracowania zawiera szeroką analizę teoretycznych podstaw wybranych metod, wśród których są narzędzia psychometryczne, techniki bardziej swobodne, metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, zarówno już sprawdzone, jak i metody znajdujące się fazie tworzenia i weryfikacji. Praca jest napisana przez różnych znawców szczegółowej problematyki z zakresu psychologii emocji i motywacji. Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: Z. Zaleski, "Psychologia lęku przed przyszłością"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pracownika IP WFCh, prof. dr. hab. Zbigniewa Zaleskiego, pt. "Psychologia lęku przed przyszłością", Warszawa: Difin 2018.

Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach życia. Pokazuje, na czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. Wskazuje na sposoby radzenia sobie z tym kłopotliwym stanem emocjonalnym. Sugeruje pozytywne aspekty tego lęku, gdy ma on odpowiednie nasilenie, aby zapobiegać (prewencja) niekorzystnym zdarzeniom w przyszłości.

Więcej: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/psychologia-leku-przed-przyszloscia/3343

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: A. K. Döring, J., Cieciuch (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter"

Ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika Instytu Psychologii WFCh, dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW - Döring, A. K., Cieciuch, J. (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter", Warschau: Liberi Libri 2018.

Więcej informacji: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/36-werteentwicklung-im-kindes-und-jugendalter#o-ksiazce

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: E. Stojanowska, "Percepcja JA w relacjach interpersonalnych"

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Psychologii WFCh, dr hab. Elżbiety Stojanowskiej-Borowiec, prof. UKSW, pt. "Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji – co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby – co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji Ja w relacjach interpersonalnych, jak również konsekwencje obu procesów dla autoprezentacji jednostki i jej zadowolenia z relacji.

Otwarte Seminaria "Filozofia i Teologia" - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji seminariów otwartych pt.: "Filozofia i Teologia".

O badaniach pracownika IEiB w "Nauka w Polsce"

Badania dr hab. Jacka Tomczyka z Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW zostały zaprezentowane na portalu "Nauka w Polsce". Zapraszamy do lektury:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,31077,szkielet-prehistorycznego-lowcy-wydrukowany-w-3d.html

Nowy numer Newslettera WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru Newslettera WFCh (nr 6: marzec - wrzesień 2018):

https://wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/pliki_wfch/Newsletter%20WFCh_6_03.2018-09.2018.pdf

Dofinansowanie dwóch projektów POWER: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”

UKSW (Instytut Psychologii) jako lider uzyskał dofinansowanie dwóch projektów POWER: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” (kwota projektu: 14 982 276,27 zł) oraz „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” (kwota projektu: 37 947 148,76 zł). Pomysłodawcą i merytorycznym koordynatorem projektów jest dr Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii. W pierwszym projekcie partnerami są Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” z Krakowa, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Instytut Psychiatrii i Neurologii z Warszawy, firma Edgeteq sp. z o.o. W drugim projekcie UKSW przez własną spółkę EZRA UKSW sp. z o.o. będzie realizował Centrum dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bielany w partnerstwie ze Szpitalem Bielańskim, m.st. Warszawa oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowicza.

Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach