Przejdź do treści

Instytut Filozofii

ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski
dyrektor Instytut Filozofii

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
zastępca dyrektora Instytutu

Katedra Ekofilozofii

Kierownik:
ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

dr Grzegorz Embros
dr Agnieszka Klimska (WNP)
mgr Jacek Czartoszewski

Katedra Etyki

Kierownik:
ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska
dr Adam Cebula
ks. dr Jacek Meller
dr Karolina Rozmarynowska
dr Andrzej Waleszczyński

Katedra Filozofii Kultury i Religii

Kierownik:
ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

ks. bp prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski 1/2 etatu
dr Joanna Skurzak

Katedra Filozofii Przyrody

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

dr Michał Latawiec
dr Michał Wagner
ks. dr hab. Dariusz Kucharski

Katedra Historii Filozofii

Kierownik:
prof. dr hab. Artur Andrzejuk

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
prof. ucz. dr hab. Witold Płotka
prof. ucz. dr hab. Michał Zembrzuski

Katedra Metafizyki

Kierownik:
ks. prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka

prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Kierownik:
prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

prof. dr hab. Mieczysław Omyła (WPIA)
ks. dr Marek Porwolik
mgr Jan Filcek

Katedra Teorii Poznania

Kierownik:
prof. dr hab. Robert Piłat

prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski
mgr Martyna Filcek

Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki „Dignitas”

Kierownik:
ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

ks dr Jacek Meller

Instytut Psychologii

prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch
dyrektor Instytutu Psychologii

dr Tomasz Rowiński
zastępca dyrektora Instytutu Psychologii

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

Kierownik:
dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

Adiunkci:
dr Dominika Karaś
dr Radosław Rogoza
dr Ewa Topolewska-Siedzik

Asystenci:
dr Zuzanna Górska-Kanabus – urlop
mgr Bartosz Jasiński

Katedra Psychologii Osobowości

Kierownik:
dr hab. Włodzimierz Strus

Adiunkci:
dr Tomasz Rowiński
dr Ewa Skimina

Asystenci:
dr Karolina Rymarczyk
dr Krzysztof Stanisławski
mgr Klaudia Ponikiewska

Katedra Psychologii Poznawczej

Kierownik:
dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni

Asystenci:
mgr Justyna Harasimczuk
mgr Daria Niedziałkowska
mgr Michał Obidziński

Katedra Psychologii Rozwoju, Wychowania I Rodziny

Kierownik:
dr hab. Wanda Zagórska, prof. uczelni

Profesor uczelni:
dr hab. Maria Ryś, prof. uczelni 1/2 etatu

Adiunkt:
dr Agnieszka Szymańska

Asystenci:
dr Anna Lipska
dr Ilona Skoczeń

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

Kierownik:
ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. uczelni

Adiunkt:
dr Katarzyna Martowska

Asystent:
ks. dr Piotr Szydłowski

Katedra Psychologii Społecznej

Kierownik:
dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni

Profesorowie uczelni:
dr hab. Norbert Maliszewski, prof. uczelni – urlop
dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec, prof. uczelni

Asystent:
mgr Michał Sękowski

Zakład Psychologii Klinicznej I Psychoterapii

Kierownik:
dr n. med. Aleksandra Kühn-Dymecka

Adiunkci:
dr Monika Frajnt-Dąbrowska
ks. dr Marcin Kłosowski
dr Karol Lewczuk
dr Sławomir Ślaski

Asystent:
dr Patryk Łakuta

Zakład Psychologii Pracy I Organizacji

Adiunkt:
dr Zdzisław Kobos

Asystent:
dr Olaf Truszczyński

Zakład Psychologii Sądowej I Penitencjarnej

Kierownik:
ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. uczelni

Adiunkt:
dr Bartłomiej Swebodziński

Asystent:
mgr Justyna Jastrzębska

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Kierownik:
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska

Adiunkt:
dr Dominik Gołuch

Asystenci:
dr Monika Małkiewicz
dr Paulina Rosińska
mgr Monika Gregorczuk

Centrum Badań Nad Biegiem Życia Człowieka I Rodziny

Kierownik:
dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni

Centrum Psychologii Antropologicznej

Kierownik:
dr hab. Andrzej Pankalla, prof. uczelni

Adiunkt:
dr Jarosław Jastrzębski

Centrum Psychologii Międzykulturowej

Kierownik:
prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Profesor uczelni:
dr hab. Peter Jonason, prof. uczelni

Centrum Psychosomatyki I Psychologii Zdrowia

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska

Inni pracownicy WFCh zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych (niezwiązani z katedrami i zakładami)

prof. ucz. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
dr Katarzyna Martowska
mgr Magdalena Bejm
mgr Monika Gregorczuk