Promocja WFCh

Powołanie Ośrodka Projektowego WFCh

Zarządzeniem Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec powołany został Ośrodek Projektowy WFCh. Ośrodek Projektowy będzie pełnił funkcję pomocniczą wobec zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują koordynatorzy. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych przez WFCh. Obecnie Ośrodek Projektowy składa się z dwóch centrów: Centrum Psychologii Stosowanej oraz Centrum Ekologii. Wraz z pozyskiwaniem i realizacją nowych projektów będą tworzone kolejne centra. Zob. https://wfch.uksw.edu.pl/node/2630

Grant NCN dla pracownika IP WFCh

Informujemy, że mgr Ewa Skimina, asystent w Instytucie Psychologii WFCh, uzyskała finansowanie projektu badawczego "Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie" w ramach konkursu NCN "Etiuda". Serdecznie gratulujemy!

"Laboratoria Młodzieżowe na UKSW" w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Zakończyliśmy kolejną edycję warsztatów dla młodzieży licealnej Warszawy i Mazowsza w ramach Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół dla grupy około 530 uczniów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie pod nadzorem pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki wykonywali proste doświadczenia i eksperymenty, wykonywali analizy wody czy żywności na specjalistycznej aparaturze, przygotowywali preparaty mikroskopowe i oglądali je pod mikroskopem. Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję. Mamy nadzieję, że warsztaty były ciekawym urozmaiceniem zajęć szkolnych.

Ile zarabiają absolwenci WFCh? Aktualne zestawienia z serwisu ELA

ELA, czyli Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach niemal 750 tys. absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. System został uruchomiony w celu pozyskania, opracowania i prezentacji danych na temat kariery zawodowej absolwentów uczelni. Głównym źródłem przedstawianych w nim informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.

Jak wypadają absolwenci WFCh?

Oto wyniki absolwentów z roku 2016: https://wfch.uksw.edu.pl/node/2603

Studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne objęte patronatem Rzecznika Praw Pacjenta

Miło nam poinformować, że studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne, prowadzone na WFCh, zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Pana Bartłomieja Chmielowca.

Film promocyjny studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki

Film promocyjny został stworzony przez studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - członków Koła Naukowego Przyrodników UKSW. Przedstawione zostały laboratoria, sprzęt laboratoryjny, dostępne dla studentów kierunku ochrona środowiska. W filmie ukazane są także zwierzęta, które znajdują się w Laboratorium Roślin i Bezkręgowców.

Nagranie i montaż: Michał Sołtysik
Muzyka użyta w filmie: Scott Holmes Music (NonCommercial license) www.freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/

Studiuj z nami ochronę środowiska!

"Forum Logicum" z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Belanach uczniowie klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki – „Forum Logicum”.

  Czytaj więcej

Grant NCBiR dla IEiB WFCh

Z radością informujemy, że Instytut Ekologii i Bioetyki otrzymał finansowanie projektu w ramach NCBiR: "Od przyrody do wiedzy: świat wokół nas” (WND-POWR.03.01.00-00-U056/17-01). Projekt otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości 247.127,18 PLN. Gratulujemy!

Awans kierunków studiów prowadzonych na WFCh w Rankingu Perspektyw 2018

Informujemy, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2018 dwa kierunki studiów prowadzonych na WFCh poprawiły swoje lokaty rankingowe:

  • FILOZOFIA - 4 miejsce (na 21 kierunków ocenianych) - w 2017: 6 miejsce
  • PSYCHOLOGIA - 7 miejsce (na 25 kierunków ocenianych) - w 2017: 10 miejsce

Ponadto, kierunek Filozofia uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 2 miejsce w kategorii "Cytowalność"; 3 miejsce w kategorii "Ocena przez kadrę akademicką"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 5 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów".

Kierunek Psychologia uzyskał: 1 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów"; 3 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 6 miejsce w kategorii "Cytowalność". Czytaj więcej

Nowa książka absolwenta WFCh: Dawid Lipski, "Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja"

Książka "Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja" (Londyn-Warszawa 2018) powstała w ramach grantu badawczego pt. „Działalność Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie w latach 1987–2008” (IPAK/grant /1/2016) Fundacji Jana Pawła II (Rzym) i Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Autorem opracowania jest dr Dawid Lipski, a kierownikiem grantu był prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW, Warszawa). Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2018/ulkp/ulkp.htm

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach