Promocja WFCh

Granty NCN dla pracowników IF WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownicy Instytutu Filozofii WFCh, dr hab. Witold Płotka i dr Wojciech Rostworowski uzyskali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu NCN OPUS 14:

  • dr hab. Witold Płotka: "Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce"
  • dr Wojciech Rostworowski: "Koncepcja odniesienia językowego oparta na pojęciu wyróżnienia"

Serdecznie gratulujemy!

Studenci Koła Naukowego IP WFCh UKSW na VI Festiwalu Nauki w Politechnice Warszawskiej

W dniach 7-8 kwietnia 2018 po raz szósty Politechnika Warszawska zorganizowała Festiwal Nauki pt. „Skołowany weekend”. Był on adresowany dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Odbywał się on w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Celem interdyscyplinarnych spotkań była popularyzacja nauki i praktycznego jej wykorzystania. Festiwal miał 57 różnych przedsięwzięć, zrealizowanych w formie wykładów dostosowanych dla osób w różnym wieku, oraz warsztatów, pokazów i prezentacji multimedialnych. Te formy prezentacji wiedzy dla szerokiej publiczności, przygotowali studenci z kół naukowych zafascynowani nauką, którzy poza zajęciami dydaktycznymi na uczelniach, rozwijają też swoje zainteresowania i pasje w różnych obszarach nauki. Studenci ci w ramach kół naukowych, biorą udział w dyskusjach, prowadzą badania laboratoryjne i terenowe oraz prezentują swoje dokonania na konferencjach naukowych, a nawet sami je organizują. W bieżącym roku na festiwalu wystąpiły koła naukowe z następujących uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj więcej

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

W trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" kierunki studiów prowadzonych na WFCh: Filozofia II stopnia, Psychologia - jednolite magisterskie, Ochrona Środowiska II stopnia uzyskały akredytacyjne certyfikaty jakości. Dodatkowo kierunek Filozofia II stopnia otrzymał certyfikat specjalny "Laur Innowacji" przyznawany kierunkom studiów za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

  Czytaj więcej

Patronat IEiB WFCh dla LO w Sierpcu

W dniu 28 marca w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh gościliśmy uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu, które zostało objęte patronatem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki. Z tej okazji liczna reprezentacja uczniów wraz ze swoimi nauczycielami i Panią Dyrektor Ewą Jancewicz gościła w murach naszej uczelni.

  Czytaj więcej

Inauguracja "Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)"

26 marca 2018 roku w Pałacu Tyszkiewiczów miała miejsce doniosła uroczystość inauguracji "Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)". W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sławomir Mazurek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), prof. Maciej Nowicki (były minister Środowiska oraz prezes fundacji EkoFundusz), prof. Sławomir Ratajczak (Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO). REC Warsaw zostało powołane przez United Nations University w Tokyo.

Czytaj więcej

Nowy numer Newslettera WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru Newslettera WFCh (nr 5: październik 2017 - luty 2018):

http://www.wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/pliki_wfch/Newsletter%20WFCh_5_01.10.2017-28.02.2018.pdf

Pracownik IEiB członkiem stałym Komitetu Antropologii PAU

Informujemy, że na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 8 marca 2018 roku dr hab. Jacek Tomczyk, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh został powołany na stałego członka Komitetu Antropologii PAU. Komisja Antropologi należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. Powstała w 1873 r. jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie dla studenta IP WFCh, uczestnika programu Erasmus+

Student WFCh kierunku Psychologia, Piotr Szymczak, otrzymał wyróżnienie od Sapienza Universita Di Roma w ramach organizowanego tam konkursu "Why do you choose Sapienza?". Serdecznie gratulujemy!

(kliknij powyżej, aby zobaczyć szczegóły)

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

J. Tomczyk (red.), "Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku. Tak rozległe spektrum czasowe daje bogatą informację o przemianach natury biologicznej i kulturowej, co nie zdarza się często w tego typu opracowaniach. Wiele istotnych informacji o kondycji biologicznej populacji z Radomia wnoszą analizy odontologiczne. Zarówno badania próchnicy zębów, chorób przyzębia, jak i hipoplazji szkliwa, są wykonane nad wyraz rzetelnie, przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach