Promocja WFCh

Grant NCN - Sonata Bis dla pracownika IP WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, pracownik Instytutu Psychologii WFCh,  uzyskała finansowanie projektu pt. "W stronę kołowego modelu narcyzmu" w ramach konkursu NCN Sonata Bis. Serdecznie gratulujemy!

Doktorat pracownika IEiB

Miło nam poinformować, że pracownik WFCh, Pani mgr Kinga Makuch, asystent w IEiB, 30 stycznia 2018 obroniła doktorat z zakresu prawa. Praca pod tytułem "PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO W DZIEDZINIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII", została obroniona w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pani Doktor gratulujemy!

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, "Etyka a fenomen życia"

Informujemy o ukazaniu się nowej publikacji pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, ss. 271.

Więcej: http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/etyka-fenomen-zycia.htm

Pracownicy IF w liceum w Cieszynie w ramach projektu "Forum Logicum"

Uczniowie z Cieszyna poznawali szereg aspektów świata filozofii, logiki i teorii argumentacji. Debata: "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?", prowadzona przez prof. Roberta Piłata, z udziałem prof. Korduli Świętorzeckiej, prof. Rafała Kozubskiego i dr. Lucjana Wrońskiego była podsumowaniem siedmiu spotkań Forum Logicum, w którym uczestniczyli młodzi z cieszyńskiego KLO.

Doktorantka WFCh przedstawicielem Polski w ERU EADP

Mgr Ilona Skoczeń - doktorantka w Instytucie Psychologii oraz członek zespołu Personalitas, została wybrana na pełnienie funkcji krajowego przedstawiciela, tzw. national representative, w Sekcji Młodych Naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (ang. Early Researchers Union European Association of Developmental Psychology - ERU EADP).

Sekcja ma na celu integrację środowiska naukowego, wymianę doświadczeń oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć, m.in. konferencje, warsztaty, szkolenia. Zrzesza młodych naukowców zajmujących się badaniami nad psychologią rozwoju człowieka. O korzyściach przynależności zarówno do ERU, jak i EADP można przeczytać na stronie www.eadp.info. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, że doktorant i studenci WFCh uzyskali stypendia za wybitne osiągnięcia przyznawane przez MNiSzW. Stypendia na rok akademicki 2017/2018 otrzymali:

doktorant IP - mgr Radosław Rogoza

oraz studenci kierunku Psychologia:

1. Marta Doroszuk
2. Ewa Helena Gołębiewska
3. Justyna Jastrzębska
4. Katarzyna Kwiatkowska
5. Maria Magdalena Kwiatkowska
6. Paulina Markowicz
7. Patrycja Michalak
8. Małgorzata Nazarowicz
9. Kamil Niziołek
10. Izabela Magdalena Sudowska

Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Sochoń, "Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja ks. prof. Jana Sochonia, pracownika Instytutu Filozofii WFCh: "Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego", Teologia Polityczna, Warszawa 2017. Zachęcamy do lektury.

Czytam tę książkę z wielkim i radosnym zaskoczeniem. Oto znany mi od lat Jan Sochoń – przyjaciel, poeta, szanowany filozof i teolog – wydaje mi się jeszcze bardziej intrygujący i bliższy mnie samemu. Dawniej trochę wycofany, nieśmiały – opowiada teraz o wszystkim, co dla niego ważne. Robi to tak bezpośrednio, że nie wiem, czy ta książka jest złożona ze wspomnień, przemyśleń, czy też z wierszy…Przeczytajcie spis rozdziałów – jakby był wierszem. Jakby był pięknym wierszem zapraszającym do wspaniałej opowieści… (Ernest Bryll)

Grant NCN - Miniatura dla pracownika IEiB WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IEiB WFCh, dr Dominika Dzwonkowska otrzymała finansowanie na realizację projektu badawczego "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" w ramach konkursu NCN Miniatura. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IF WFCh

Nakładem wydawnictwa "Jedność" pod współredakcją naukową ks. dr. hab. Jacka Grzybowskiego (IF WFCh) ukazał się podręcznik bioetyczny dotyczący problematyki zapłodnienia pozaustrojowego: „Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”. Książka jest wieloaspektowym opracowaniem medycznie złożonej i moralnie kontrowersyjnej procedury in vitro. W podręczniku ukazano problemy moralne, teologiczne, genetyczne filozoficzne a także prawne, jakie wynikają z podejmowania prób zapłodnienia pozaustrojowego. Książka posiada konspekty lekcji dla szkół średnich pomocne w prowadzeniu zajęć z zakresu bioetyki. Autorzy liczą, że podręcznik będzie bardzo pomocny w pracy katechetycznej i przygotowaniu prelekcji na trudne tematy bioetyczne.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach