Promocja WFCh

Granty Preludium dla pracownika i doktoranta IF WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IF WFCh, mgr Joanna Skurzak i doktorant IF WFCh mgr Marcin Łyczak otrzymali finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu NCN Preludium: "Francuska duchowość ateistyczna" (J. Skurzak) i "Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC" (M. Łyczak). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Polecamy lekturę najnowszego tomu wierszy poety, filozofa, krytyka i eseisty ks. prof. Jana Sochonia. Teksty ilustrowane są barwnymi obrazami Mai Katarzyny Majstruk.

Jan Sochoń, Strzałka czasu, Podkarpacki Instytut Książki, Rzeszów 2017

Grand Prix IENA 2017 dla wykładowcy i pracownika IEiB

Na 59-tych Międzynarodowych Targach „Idee, Innowacje i Nowe Produkty IENA 2017” w Norymberdze, które odbyły się w dniach 2-5 listopada, po raz pierwszy w historii tych Targów polskie rozwiązanie zdobyło „Grand Prix” IENA 2017, czyli najwyższą nagrodę. Nagrodzonym Grand Prix IENA 2017, rozwiązaniem była „Instalacja do termolizy odpadów poliolefinowych na ciekłe frakcje węglowodorowe”, którego współautorami byli: dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT, wykładowca w IEiB oraz dr inż. Anna Matuszewska, pracownik IEiB, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. O wyróżnienia na IENA 2017 walczyło 856 rozwiązań zaprezentowanych przez kraje z całego świata. Serdecznie gratulujemy!

Studio Kultura Rozmowy - ks. prof. Jan Sochoń

Zapraszamy do obejrzenia programu Studio Kultura. Gościem programu był filozof i poeta, ksiądz profesor Jan Sochoń, pracownik IF WFCh. Jego książka „Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury” została nominowana do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza 2017.

https://vod.tvp.pl/video/studio-kultura-rozmowy,01112017-ks-jan-sachon,34367783

Porozumienie w sprawie "Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju"

5 czerwca 2017 r. zostało sfinalizowane porozumienie w sprawie trwających od ponad 20 lat "ekoseminariów", w ramach których prezentowane są projekty doktorskie i habilitacyjne z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju. Porozumienie podpisali rektorzy uczelni, których przedstawiciele współtworzą tę inicjatywę. Do grona tych uczelni należą: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Czytaj więcej

Nagroda dla studenta WFCh

Z radością informujemy, że Pan Łukasz Słończewski, student drugiego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej oraz Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów został uhonorowany „Nagrodą Santander Universidades” w uznaniu dla najbardziej zaangażowanego społecznie studenta UKSW. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik WFCh w składzie Komitetu Redakcyjnego "Studiów Demograficznych"

Informujemy, że dr Monika Mynarska (Instytut Psychologii) została powołana w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Studia Demograficzne" (czasopismo Komitetu Nauk Demograficznych PAN). Serdecznie gratulujemy!

Ocena parametryczna jednostek naukowych 2013-2016: kategoria A dla WFCh (propozycja KEJN)

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie Wydziałowi Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie kategorii A.

Warto podkreślić, że w kryterium "Osiągnięcia naukowe i twórcze" (w którym oceniane są głównie publikacje naukowe), który stanowi 65% całej oceny, najlepszym wydziałem w swojej grupie okazał się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. W innym kryterium - efekty praktyczne - WFCh zajął 2. miejsce wśród jednostek w grupie oceny.

W nowej ocenie parametrycznej brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Czytaj więcej

Pracownik IF WFCh jako "keynote speaker" na 6th World Congress and School on Universal Logic, Vichy 2018

Z radością informujemy, że dr hab. Kordula Świętorzecka, Instytut Filozofii WFCh, znalazła się w gronie "keynote speakers" 6. Światowego Kongresu Logiki (6th World Congress and School on Universal Logic) organizowanego na Uniwersytecie w Vichy we Francji w lipcu 2018 roku. Innym "keynote speakerem" będzie prof. Urszula Wybraniec-Skardowska, która współpracuje z naszym Wydziałem, afiliując swoje osiągnięcia naukowe. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach