Promocja WFCh

"Reading (about) yourself" - dr Zuzanna Górska (IP) (TEDxMarszałkowska)

Co mówi Twoje pismo o Tobie? Posłuchaj...  

Prawykonanie pieśni Gertrudy Mieszkówny na podstawie modlitw w translitertacji prof. A. Andrzejuka (09.04.12017) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na prawykonanie pieśni Gertrudy Mieszkówny w Niedzielę Palmową (9 kwietnia 2017) godzina 16.30 kościół św. Anny w Warszawie. Wybrane modlitwy z Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny w transliteracji prof. Artura Andrzejuka (IF) wykorzystano jako tekst pieśni, do których skomponowano muzykę, czyniąc z nich pieśni pokutne wykonywane przez dr Dorotę Całek przy akompaniamencie organowym Marietty Kruzel-Sosnowskiej. Utwory umieszczono na płycie LUCTUS (ŻAŁOŚĆ), wyd. Acte Préalable. W książeczce do płyty wykorzystano przekłady A. Andrzejuka. Koncert będzie połączony z promocją tej płyty.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/zapowiedzi/2017/LUCTUS.htm

Pracownik IEiB Wiceprzewodniczącym Jury "Innova Barcelona 2017"

Dr Krzysztof Biernat (prof. PIMOT) został powołany na Wiceprzewodniczącego Jury Międzynarodowego Salonu Innowacyjności "Innova Barcelona", który odbędzie się w maju 2017 w Barcelonie. Serdecznie gratulujemy!

Gala Belfra Roku 2016 - nagrody dla Najlepszego Ćwiczeniowca i Najlepszego Wykładowcy WFCh

Z radością informujemy, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca 2017 nagrodę indywidualną w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016" z WFCh otrzymała Pani dr Agnieszka Klimska z Instytutu Ekologii i Bioetyki, a nagrodę w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016" z WFCh Pan dr Cezary Żechowski z Instytutu Psychologii.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

                                      

dr Agnieszka Klimska - "Najlepszy Ćwiczeniowiec WFCh" i dr Cezary Żechowski - "Najlepszy Wykładowca WFCh"

Gala Belfra Roku 2016 - Nagroda dla WFCh

Z radością informujemy, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca 2017 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej otrzymał nagrodę dla wydziału, którego studenci najliczniej uczestniczyli w głosowaniu na najlepszych pracowników akademickich UKSW. Studentom naszego Wydziału dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Sochoń (red.), "Modlitewnik poetycki"

Ksiądz prof. dr hab. Jan Sochoń, znawca i miłośnik polskiej poezji wybrał najpiękniejsze wiersze, które mają formę modlitwy. Kluczem wyboru była osobista relacja poety z Bogiem. Książka jest nie tylko dla osób, które uważają się za religijne. Modlitewnik potrafi także przemówić do tych, którzy ciągle szukają – bo i zebrani w tomie autorzy nie raz biorą się w swoich wierszach za bary ze Stwórcą. Tę książkę można mieć na biurku, włożyć do torby podróżnej bądź plecaka. Otwierać na chybił trafił i zagłębiać się w świat napotkanego spontanicznie tekstu albo szukać wiersza, który pozwoliłby wznieść ku Bogu prostolinijny akt dziękczynienia, prośby bądź uwielbienia. Zachęcamy do lektury.

Wiecej: https://wydawnictwofronda.pl/ksiazki/modlitewnik-literacki-klecznik-ze-slow

Pracownik IEiB wiodącym ekspertem IRENA

Informujemy, że pracownik IEiB, dr Krzysztof Biernat (prof. PIMOT), został powołany na wiodącego eksperta w zakresie technologii biorafineryjnych i biopaliw przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency - IRENA). Agencja ta skupia 145 krajów członkowskich w tym Polskę, a pretenduje do członkostwa kolejne 30 krajów. Zadaniem ekspertów (16 osób z całego świata) jest wybór projektów krajów rozwijających się do dofinansowania realizacji tych projektów w zakresie wykorzystania OZE, znacznymi kwotami będącymi w dyspozycji Agencji. Serdecznie gratulujemy!

Nowe publikacje WFCh

  • Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska, Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej, Liber Libri, Warszawa 2016.

więcej: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/30-szymanska

  • Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska, Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Liber Libri, Warszawa 2016.

więcej: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/29-grzybowski

Czytaj więcej

Nowe studia podyplomowe WFCh: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

Zapraszamy na studia podyplomowe „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” organizowane przez Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Studia adresowane są głównie do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Maksymalna liczba uczestników studiów podyplomowych to 30 osób.

Ogólna charakterystyka studiów:

Studia trwają 12 miesięcy, nowy cykl kształcenia rozpoczyna się w lutym. W każdym cyklu studiów przewidujemy 16 zjazdów (piątkowo-sobotnich). Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 254 godz., z czego: 80 godz. prowadzonych będzie w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW; 61 godz. prowadzonych będzie w formie treningów i warsztatów; 61 godz. w formie wykładów. Czytaj więcej

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentki i doktoranta WFCh

Studentka i doktorant WFCh otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Stypendium otrzymała Justyna Jastrzębska, studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich z psychologii oraz doktorant - Radosław Rogoza w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach