Promocja WFCh

Pracownicy, doktoranci i studenci IP WFCh na konferencji „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”

W dniach 12-13 października 2016 roku, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych pod tytułem „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”. Ideą, która przyświecała organizacji konferencji, było podjęcie problematyki uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami a mężczyznami.

Dr Jarosław Jastrzębski, mgr Paulina Trębicka, Natalia Przybysz i Małgorzata Nazarowicz po zakończeniu konferencji z prof. dr. hab. Zbigniewem Izdebskim Czytaj więcej

Nowa publikacja doktoranta IF WFCh

Piotr Ochotny, Prawda a postmodernizm. Wyzwanie dla moralności chrześcijańskiej, Włocławek 2016, ss. 160.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh

Zdzisław Majchrzyk (red.), 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2016.

Projekt "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii" WFCh uzyskał finansowanie NCBR

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa –  projekt dr Tomasza Rowińskiego (IP WFCh) "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii" otrzymał finansowanie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i przedsiębiorczych studentów, które są niezbędne na rynku pracy i odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Grupę docelową stanowi 96 studentów IV i V roku studiów z Instytutu Psychologii. Projekt realizowany będzie w formie zajęć o charakterze warsztatowym i wizyt studyjnych u pracodawców. Wartość całkowita projektu wynosi 1.625.532 PLN. Gratulujemy!

Projekt "Forum Logicum" WFCh został zakwalifikowany do finansowania przez NCBR

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – wniosek złożony przez WFCh "Forum Logicum" został zakwalifikowany do finansowania na kwotę ogółem wynoszącą 64.237,50 PLN.

Projekt jest kierowany przez dr hab. Kordulę Świętorzecką. Celem projektu jest podniesienie, o co najmniej 65%, kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowi 65-85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat. Projekt będzie realizowany w zespole: prof. Kordula Świętorzecka (kierownik), prof. Robert Piłat, ks. prof. Maciej Bała, dr Marek Porwolik, dr Dominika Dzwonkowska, dr Janusz Wesserling, mgr Joanna Skurzak. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IF WFCh kierownikiem projektu zakwalifikowanego do finansowania przez MNiSzW

Z radością informujemy, że wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, ogłoszonego przez MNiSzW, projekt "Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku", którego kierownikiem jest pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof UKSW dr hab. Maciej Bała, uzyskał finansowanie w wysokości 999 846 PLN. Wnioskodawcą projektu jest Akademia "Ignatianum" w Krakowie - Wydział Filozoficzny, a projekt realizowany jest w konsorcjum m.in. z Instytutem Filozofii WFCh. Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Jan Sochoń: Człowiek i twórczość, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016.

Czytaj więcej

Otwarte seminaria naukowe pt. "Filozofia i teologia" - zaproszenie

Wydział Teologiczny UKSW oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wraz z Parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie zapraszają na otwarte seminaria naukowe pt. Filozofia i teologia. Szersze informacje poniżej i na www.katedra.uksw.edu.pl.

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Projekt Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie ("EX-IN")

Informujemy, że projekt Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie ("EX-IN") zgłoszony w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Instytut Psychologii WFCh UKSW jest partnerem projektu. Jest to projekt rozwojowy z elementami badań naukowych, które ze strony UKSW (Instytut Psychologii) koordynują dr Tomasz Rowiński i dr Monika Kowalska. Współautorom projektu serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach