Przejdź do treści

Spotkanie ze studentami 1 roku

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH studia stacjonarne

27 września 2023 środa

1. Filozofia i ochrona środowiska (sala 105/106 budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3

g. 09.15

– powitanie studentów przez Dziekana prof. ucz. dr hab. Macieja Bałę
– informacje dotyczące Wydziału i studiów – Prodziekan dr Grzegorz Embros
– informacje dyrektora instytutu – prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski                                                   — informacje dyrektora CEiE – prof. dr hab. Jacek Tomczyk
– informacje Kierowników Studiów –  (prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska – Ochrona Środowiska, prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski – Filozofia)

g. 10:00
– Katarzyna Mikołajczyk (szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH., Biuro Karier itp.)2. Psychologia (sala 108/budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3

g. 09.00
– powitanie studentów przez Dziekana prof. ucz. dr hab. Macieja Bałę
– informacje dotyczące Wydziału i studiów – Prodziekan prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Strus
– informacje Dyrektora instytutu – prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch
– informacje Kierownika Studiów – dr Jarosław Jastrzębski

g. 10.00
– Katarzyna Mikołajczyk (szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH., Biuro Karier itp.)

13 września 2023