Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko Stypendysty w grancie NCN „Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych” 

 Link do strony www jednostki: www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl 

Wymagania 

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia i status uczestnika Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Psychologia (I lub II rok) 
 • Udokumentowane zainteresowanie tematyką realizowanego projektu, w ramach którego prowadzona jest rekrutacja (https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/grant_2018/30/E/HS/400449) 
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej oraz samodzielność badawcza, udokumentowane dotychczasową aktywnością naukową (publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach, ukończone kursy, uzyskane stypendia, współpraca naukowa, itp.) 
 • Dobra znajomość tematyki pomiaru w psychologii i tematyki motywacji / decyzji prokreacyjnych udokumentowana w dotychczasowym dorobku 
 • Dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2) 
 • Dodatkowym atutem będzie spójność tematyki projektu z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej. 

Opis zadań 

 • Aktywny udział w pracach badawczych projektu „Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych” (https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/grant_2018/30/E/HS/400449). 
 • Pod opieką kierownika projektu przygotowanie publikacji z zakresu tematyki projektu 

Typ konkursu NCN: Sonata – BIS 

Grupa nauk: HS4 

Termin składania ofert: 2024-03-25, godzina 9:00 

Forma składania ofert: e-mail m.mynarska@uksw.edu.pl 

Warunki zatrudnienia 

 • Stypendium w wysokości 2250 PLN/mies. wypłacane w ramach realizacji projektu (możliwość łączenia stypendium ze stypendium doktoranckim) 
 • Maksymalny okres wypłacania stypendium: 12 miesięcy 
 • Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 kwietnia 2024 

Dodatkowe informacje 

Wymagane dokumenty: 

 • CV / życiorys naukowy z wykazem publikacji, raportów oraz/lub innych osiągnięć 
 • Kopię dyplomu mgr psychologii oraz potwierdzenie statusu uczestnika szkoły doktorskiej 
 • List motywacyjny, w którym należy udokumentować zainteresowanie i znajomość tematyki projektu albo odwołując się do dotychczasowej aktywności, takiej jak udział w projektach, zajęciach, konferencjach, publikacje itp., albo poprzez opis wstępnej koncepcji badań w ramach projektu (maksymalnie dwie strony standardowego maszynopisu) 
 • Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np. prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, kopię prezentacji konferencyjnych itp.). 

CV powinno zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)” 

Pytania i zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy kierownika projektu, dr hab. Moniki Mynarskiej, prof. uczelni (m.mynarska@uksw.edu.pl) 

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją konkursową. 

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 27.03.2024r. 

18 marca 2024