Przejdź do treści

ROK AKADEMICKI 2023/24

Opłaty za studia student dokonuje na indywidualny rachunek, który jest podany w umowie, a także w USOSie.

Liczy się data wpływu środków na konto uczelni.

Dowód wpłaty musi zawierać:

 • rok studiów (np. I rok studiów)
 • kierunek
 • semestr

Koszt studiów:

I – III rok –   6.600  

IV- V rok  – 6.250 zł

Opłatę można wpłacać:

I- III rok :

 • w całości – 5% zniżki – płatne do 10.10.2023
 • w dwóch ratach :
  • I rata płatna do 10.10.2023 –  3.300 zł
  • II rata płatna do 15.02.2024 – 3.300 zł

w czterech ratach :

 • I rata płatna do   10.10.2023 – 1.733 zł
  • II rata płatna do  30.11.2023 – 1.732 zł
  • III rata płatna do 15.02.2024 – 1.733 zł
  • IV rata płatna do 15.04.2024 – 1.732 zł

IV- V rok :

 • w całości – 5% zniżki – płatne do 10.10.2023
 • w dwóch ratach :
  • I rata płatna do 10.10.2023 – 3.125 zł
  • II rata płatna do 15.02.2024 – 3.125 zł

w czterech ratach :

 • I rata płatna do   11.10.2023 – 1.640 zł
  • II rata płatna do  30.11.2023 – 1.641 zł
  • III rata płatna do 15.02.2024 – 1.640 zł
  • IV rata płatna do 15.04.2024 – 1.641 zł

Studenci, którzy zostali skreśleni i wznawiają  studia podpisują  nowa umowę. Opłata za studia wynosi 6.600 zł za cały rok akademicki zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKSW.

Student I roku podpisuje umowę o warunkach odpłatności oraz składa deklarację płatności, którą może zmienić w kolejnych latach studiów.

W przypadku zmiany formy płatności student zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji płatności i złożenia jej w dziekanacie odpowiedniego Wydziału w terminie do 1 października oraz dokonania wpłat rat w określonych terminach (§ 4 pkt. 5 umowy).

W sprawie zmiany deklaracji prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem: mail: psychologia.niestacjonarna@uksw.edu.pl