Studia stacjonarne

 NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PROWADZONE SĄ OBECNIE NASTĘPUJĄCE STUDIA STACJONARNE: 


 

Filozofia - studia I stopnia (licencjackie)

 profil: ogólny 

 profil: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (od 2 roku)

*

Filozofia - studia II stopnia (magisterskie)

  profil: Etyka Więzi Międzyludzkich 

  profil: Filozofia Kultury, Religii i Polityki 

 profil:  Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought (studia w j. angielskim) 

 

 profil: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych 

Kierunek Filozofia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2020).

 


 

Psychologia - jednolite studia magisterskie

 specjalność: Psychologia Kliniczna i Psychoterapia (od 2 roku)

 specjalność: Psychologia Pracy i Organizacji (od 2 roku)

 specjalność: Psychologia Wspomaganai Rozwoju (od 2 roku)

 specjalność: Psychologia Sądowa i Penitencjarna (od 2 roku)

   

Kierunek studiów Psychologia posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

 


 

Ochrona Środowiska - studia I stopnia (licencjackie)

profil: Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Ekologiczna (od 2 roku)

profil: Monitoring Środowiskowy i Technologie Środowiskowe (od 2 roku)

*

Ochrona Środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

  profil: Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem 

 profil: Monitoring Środowiskowy 

 profil: Sustainability Studies (studia w j. angielskim)  

Kierunek Ochrona Środowiska uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2019)

 


 więcej informacji w poszczególnych zakładkach bocznych

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach