Aktualności rekrutacyjne

Informacja na temat możliwości podjęcia studiów na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

W ramach programu uczenia się przez całe życie (LLLP) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska, na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia się pozaformalnego (kursy, szkolenia) i nieformalnego (poprzez praktykę - doświadczenie zawodowe, a szerzej - życiowe).

Informacja ogólna

Wzór wniosku

Limity miejsc: Filozofia - 5; Psychologia - 5; Ochrona Środowiska - 5

Termin składania wniosków: 31.05.2018

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach