Archiwum

Konferencja naukowa: "Naukowiec i świadek wiary. Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)" (13.12.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: "Naukowiec i świadek wiary. Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)", która odbędzie się 13 grudnia 2017 roku (środa) w godz. 9.15-15.30 na UKSW, ul. Dewajtis 5 (Bielany) Aula Muzyczna (s. 116 w nowym budynku).

Wydarzeniu będzie towarzyszyła promocja książki Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga dedykowana ks. prof. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009).

program konferencji do pobrania (kliknij powyżej)

Wykłady profesora wizytującego: prof. Gianfranco Basti

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. Gianfranco Basti (Faculty of Philosophy - Pontifical Lateran University, Rome, Italy - Vatican City)

A dual ontology of nature, life, and person

From modern transcendental of knowledge to the post-modern transcendental of language

Wykłady profesora wizytującego: prof. Krzysztof Laudański

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. dr Krzysztof Laudański (Hospital of the University of Pennsylvania - Penn Medicine, Philadelphia, USA)

Decision making in healthcare setting

Chronic consequences of critical illness

Konferencja naukowa "Reguły – Pojęcia – Myślenie" (29.11.2017) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji "Reguły –  Pojęcia – Myślenie" organizowanej przez Sekcję Teorii Poznania i Filozofii Języka IF WFCh w dniu 29 listopada, sala 201, bud. 23.

Program konferencji do pobrania:

Wykład otwarty - dr M. Mościcki, "Gilson a idea dekonstrukcji metafizyki" (29.11.2017) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na wykład okolicznościowy
dr Mikołaj Mościcki
Centre de Recherse de Saint Thomas d`Aquin, Paryż

„GILSON A IDEA DEKONSTRUKCJI METAFIZYKI”

29 listopada 2017, godz. 17.00
sala 402, w bud. 23 w kampusie im. R. Rumianka przy ul Wóycickiego, UKSW w Warszawie

Wykłady profesora wizytującego: prof. Bohuslav Binka

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. Bohuslava Binki (Department of Environmental Studies - Masaryk University, Brno, Czech Republic):

Environmental Movement in Eastern and Central Europe (values, ideas, actions)

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (30.11.2017) - zaproszenie

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 16.45 w sali 305 (bud. 23)  odbędzie się kolejne seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", na którym prof. dr hab. Jan Terelak wygłosi referat pt.: "Psychologia a chrześcijaństwo: Uwagi z perspektywy metapsychologii". Zapraszamy wszystkich pracowników a także zainteresowanych doktorantów  i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Wykład otwarty Philipa E. Steele'a "Deconstructing traditional understandings of Mieszko's baptism" (06.12.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na wykład otwarty Philipa E. Steele'a "Deconstructing traditional understandings of Mieszko's baptism" w dniu 6 grudnia 2017, g. 13:45-14:45, sala 309, bud.23.

Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 2 egzaminów z poniższych obszarów:
1. wykorzystania analizy ról zespołowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
2. umiejętności prowadzenia sesji Assessment/Development Centre
3. umiejętności wykorzystania narzędzi psychometrycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji
w latach 2017-2018 w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii”, nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubator.psi@uksw.edu.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14 pok. 1401, 01-938 Warszawa, do dnia 29 listopada 2017r. do godz. 13.30 (decyduje data wpływu).
Czytaj więcej

Sympozjum "Tomizm konsekwentny" (18.11.2017) - zaproszenie

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach