Archiwum

Studenci Koła Naukowego Psychologii WFCh UKSW na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

W dniach 21-24.09.2017 w Uniwersytecie Gdańskim odbył się 36 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nazwany  przez organizatorów „świętem polskiej psychologii”. Jest on organizowany co 3 lata przez regionalne oddziały PTP. Na czterodniowe obrady przybyło do Gdańska kilkuset polskich psychologów, a także wielu gości zagranicznych z krajów UE i USA. Podczas trwania kongresu odbyło się: 7 sesji panelowych, 38 sympozjów tematycznych podczas których wystąpiło 289 referentów oraz zorganizowano 23 sesje tematyczne, w których zaprezentowało referaty 170 osób, ponadto przygotowano 76 posterów, a także przeprowadzono 20 specjalistycznych warsztatów. 

Czytaj więcej

Wykład otwarty prof. Bjarni Sigurdssona (26.10.2017)

Zapraszamy na wykład pt. What do you know about Iceland? Nature and society at the arctic edge, który wygłosi prof. Bjarni D. Sigurdsson z Uniwersytetu Rolniczego w Islandii. Data i miejsce wydarzenia: 26.10.2017 (czwartek), kampus Wóycickiego, godz. 11:00, bud. 23, sala 201.

Bjarni D. Sigurdsson jest profesorem nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. W tym semestrze jest również profesorem wizytującym w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą ekologii ekosystemów, zarówno naturalnych jak i wykorzystywanych gospodarczo ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych w strefie borealnej i subarktycznej. W swoich badaniach koncentruje się na wpływie zmian klimatycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów północnych. 

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (26.10.2017) - zaproszenie

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy działalność seminarium WFCh "Oblicza racjonalności". W dniu 26 października 2017 r., o godz. 16.30, w sali 201, (bud. 23) zapraszamy do udziału w pierwszym w cyklu 2017/18 spotkaniu, na którym prof. dr hab. Robert Piłat wygłosi referat pt.: "Co to znaczy "rozumieć samego siebie"? Zapraszamy wszystkich pracowników, a także zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Seminarium naukowe IEiB z udziałem prof. Alexeja V. Uvarova (23.10.2017)

IEiB serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się dnia 23.10.2017, o godz. 10:00, w sali 1927. Seminarium poprowadzi dr Alexej V. Uvarov - pracownik Instytutu Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Tematem seminarium będzie przybliżenie sylwetki i zainteresowań badawczych zmarłej w marcu br. profesor Belli R. Striganovej - znanego ekologa i entomologa.

Wkłady prof. Karela Stibrala z Uniwersytetu Masaryka w Brnie (12.10.2017)

Zapraszamy na wykłady prof. Karela Stibrala z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Wykłady odbędą się w sali 1906 w budynku nr 19, przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniu 12 października 2017 roku.

Tematy wykładów:

  • Bio art – aesthetic perception of landscape (biological approach), godz. 13:15-14:45
  • Historia estetycznej percepcji krajobrazu, godz. 15:00-16:30

(Studenci, którzy zarejestrują się na oba przedmioty w USOSie i będą uczestniczyli w obu wykładach mogą otrzymać 1 pkt ECTS)

Projekt "Forum Logicum"

Rusza realizacja projektu "Forum Logicum"

Od września rozpocznie się realizacja projektu "Forum Logicum", finansowanego w ramach w ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Kierownikiem projektu jest dr hab. Kordula Świętorzecka (IF). Celem projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowią uczniowie w wieku 15-19 lat. Pierwszy wykład odbędzie się w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Milanówku.

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (29.06.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne, ostatnie przed wakacjami, Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", które odbędzie się w dniu 29 czerwca o godz. 16.30 w sali 201, bud. 23. Dr hab. Krzysztof Krzyżewski prof. UKSW wygłosi referat pt.: "Czy w ogóle - i ewentualnie jak - możliwe jest z punktu widzenia psychologii sprawstwo?".

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka” (18.05.2017) - zaproszenie

(kliknij powyżej, aby pobrać program)

Konferencja ukierunkowana jest na prezentację badań w zakresie psychologii i fizjologii, a w szczególności na związek procesów psychicznych i fizjologicznych. Tematy prezentowanych wystąpień powinny dotyczyć zależności pomiędzy emocjami, zmianami świadomości, sposobami zachowania z funkcjonowaniem mózgu, układu krążenia, oddychania, motoryki i układu hormonalnego. Konferencja skupiać będzie się na metodach takich jak: aktywność elektrodermalna (EDA), napięcie mięśni, pojemność minutowa serca (cardiac output), aktywność fal mózgowych (EEG), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), tętno (HR), uderzenia serca na minutę (BPM); zmienność tętna (HRV), aktywność naczynioruchowa, aktywność mięśniowa (EMG), elektrogastrogram (EGG), zmiany w wielkości źrenicy (pupilometry), ruchy gałek ocznych (EOG). Czytaj więcej

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (25.05.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", które odbędzie się w dniu 25 maja o godz. 16.30 w sali 201 (bud. 23). Dr Andrzej Waleszczyński wygłosi referat pt.: "Znaczenie efektu Knobe’a dla rozumienia działania intencjonalnego i roli sądów wartościujących z perspektywy własnych badań empirycznych".

Konferencja „Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna” (24.05.2017) - zaproszenie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zapraszają na ogólnopolską studencką i doktorancką konferencję „Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna” - 24 maja 2017, UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, Aula Schumana, bud. 21 (Auditorium Maksimum).
Wstęp wolny.

Wykłady prof. Petera Schmidta - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez profesora wizytującego w Instytucie Psychologii WFCh. Zajęcia będą się odbywały w terminie 15-17 oraz 22-24 maja 2017.

Prof. PETER SCHMIDT (Institut für Politikwissenschaft Universität Giessen) - visiting professor in our Institute of Psychology

Thematic seminar: A gentle introduction to Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling Czytaj więcej

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (27.04.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności ", które odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 16.30 w sali 201, bud. 23. Dr hab. Jan Cieciuch prof. UKSW wygłosi  referat pt. "O pożytkach 'more geometrico' w psychologii. Kilka refleksji z perspektywy badań nad wartościami i osobowością".

Prawykonanie pieśni Gertrudy Mieszkówny na podstawie modlitw w translitertacji prof. A. Andrzejuka (09.04.12017) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na prawykonanie pieśni Gertrudy Mieszkówny w Niedzielę Palmową (9 kwietnia 2017) godzina 16.30 kościół św. Anny w Warszawie. Wybrane modlitwy z Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny w transliteracji prof. Artura Andrzejuka (IF) wykorzystano jako tekst pieśni, do których skomponowano muzykę, czyniąc z nich pieśni pokutne wykonywane przez dr Dorotę Całek przy akompaniamencie organowym Marietty Kruzel-Sosnowskiej. Utwory umieszczono na płycie LUCTUS (ŻAŁOŚĆ), wyd. Acte Préalable. W książeczce do płyty wykorzystano przekłady A. Andrzejuka. Koncert będzie połączony z promocją tej płyty.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/zapowiedzi/2017/LUCTUS.htm

Gala Belfra Roku 2016 - nagrody dla Najlepszego Ćwiczeniowca i Najlepszego Wykładowcy WFCh

Z radością informujemy, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca 2017 nagrodę indywidualną w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016" z WFCh otrzymała Pani dr Agnieszka Klimska z Instytutu Ekologii i Bioetyki, a nagrodę w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016" z WFCh Pan dr Cezary Żechowski z Instytutu Psychologii.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

                                      

dr Agnieszka Klimska - "Najlepszy Ćwiczeniowiec WFCh" i dr Cezary Żechowski - "Najlepszy Wykładowca WFCh"

Wykłady profesora wizytującego: prof. Pavol Dancak (27.03.-06.04.2017) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez prof. Pavla Dancaka z Instytutu Filozofii i Studiów nad Religią Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). Temat zajęć: Metamorphosis of Philosophy in the Slovak Region. Zajęcia odbywają sie w okresie 27-30 marca oraz 3-6 kwietnia w sali 309, bud. 23, w godz. 9:45-13:15.

prof. Pavol Dancak

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (30.03.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", które odbędzie się w dniu 30 marca o godz. 16.30 w sali 305, bud. 23.

Dr Bożena Sosak-Świderska z IEiB wygłosi referat pt. "Aspekty metodyczne i praktyczne monitoringu ekotoksykologicznego".

Wykłady prof. Alberto Clericiego (5-6.04.2017) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w wykładach prof. Alberto Clericiego z Universita Niccolo Cusano z Rzymu w terminach: 5.04. (godz. 13:15-16:30) oraz 6.04. (godz. 13:15-16:30), sala 309, bud. 23.

prof. Alberto Clerici

Tematyka wykładów: "Politics and religion in Italy, XVIIth-XXth centuries", w tym: 1. State and Church in the XVIIth century: Paolo Sarpi and the venetian Interdetto (1606) - Paolo Sarpi vs Roberto Bellarmino; 2. The Italian Catholic Enlightenment in the XVIIIth century - Ludovico Antonio Muratori, Celestino Galiani, Antonio Genovesi; 3. The XIXth century Italian Catholic liberal tradition and the unification of Italy (1861) - Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti, Alessandro Manzoni; 4. Luigi Sturzo and the history of Democrazia Cristiana in the XXth century - Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Giulio Andreotti.

Dla studentów kierunku Filozofia istnieje możliwość uzyskania 1 ECTS za sam udział w całości zajęć (na podstawie podpisanej listy obecności). Zapraszamy!

Gala Belfra Roku (23.03.2017) - zaproszenie i nominacje

W imieniu Samorządu Studentów UKSW i Pani Prorektor prof. Anny Fidelus zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów WFCh do udziału w uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca o godz. 18:00 w Auli Jana Pawła II w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5.

Jednocześnie informujemy, że z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej nominacje do tytułu "Belfra Roku" otrzymali:

w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016":

  • dr Jarosław Jastrzębski (IP)
  • dr Agnieszka Klimska (IEiB)
  • dr Katarzyna Martowska (IP)
  • dr Włodzimierz Strus (IP)
  • prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński (IF)

w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016": Czytaj więcej

Wykład otwarty prof. Yeh-shin Chu z Taiwanu: "History and perspectives of air pollution management in Taiwan" (16.03.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na spotkanie i wykład Profesora Yeh-shin Chu z Graduate Institute of Environmental Education, National Taiwan Normal University pt.: "History and perspectives of air pollution management in Taiwan" w dniu 16 marca 2017, o godz. 15:00, w sali 201 (bud. 23). Profesor Yeh-shin Chu gości w Polsce na zaproszenie Inspekcji Ochrony Środowiska.

Informacje o prof. Yeh-shin Chu

Konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy II" (04-06.05.2017) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Formal Methods and Science in Philosophy II" organizowanej w dniach 4-6 maja 2017 przez Instytut Filozofii WFCh oraz Inter-University Center, Dubrovnik i Instytut Filozofii w Zagrzebiu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.iuc.hr/conference-details.php?id=270

Konferencja "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" (20.03.2017) - zaproszenie

Program konferencji do pobrania

20 marca 2017 roku w gmachu Auditorium Maximum przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, której współorganizatorem jest Instytut Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Zakres problematyki konferencji wyraża jej tytuł "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland". Interdyscyplinarny charakter konferencji wywołał wielkie zainteresowanie w całej Polsce. Najlepiej świadczy o tym liczny udział prelegentów, autorów posterów i słuchaczy. Wszyscy oni reprezentują ponad 150 ośrodków naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji ekologicznych, itp.

Konferencje została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju. Czytaj więcej

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (23.02.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne seminarium  WFCh "Oblicza racjonalności" w dniu 23 lutego o godz. 16.30 w sali  201. Dr Grzegorz Embros wygłosi referat na temat: "Proces decyzyjny w  systemowej strategii ochrony środowiska".

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach