Przejdź do treści

Znaczącym osiągnięciem naukowym KEF jest działalność na rzecz integracji zarówno krajowego, jak i międzynarodowego środowiska naukowego zaangażowanego w prace badawcze nad kwestią ekologiczną. Integracja ta dokonuje się dzięki organizacji dwóch cykli konferencji naukowych. KEF rokrocznie organizuje ogólnopolskie lub międzynarodowe konferencje z cyklu „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju” oraz „Ekologia Humanistyczna”. Równie ważnym czynnikiem integrującym to środowisko naukowe są monografie, stanowiące wynik interdyscyplinarnych badań nad przyczynami, zasięgiem i możliwościami przezwyciężenia kryzysu środowiskowego.

Wydarzenia cykliczne