Przejdź do treści
 • Metodologia teologii i filozofii
 • Problem poznania bezzałożeniowego i atematycznego
 • Rola języka w poznaniu (szczególnie rola pytań w poznaniu potocznym i naukowym)
 • Rozumienie poznania w historii filozofii
 • Problem wolności w poznaniu i roli woli w akcie poznania
 • Teoria poznania praktycznego (w tym teoria sumienia)
 • Teoria informacji i teoria systemów
 • Zagadnienie znaczenia i odniesienia przedmiotowego wyrażeń językowych oraz problematyka związków pomiędzy światem zewnętrznym, poznającą myślą i językowo zorganizowanym wynikiem poznania
 • Koncepcje języka jako systemu zdobywania i przetwarzania informacji o świecie zewnętrznym
 • Teoria umysłu: problematyka percepcji, pochodzenie i natura pojęć
 • Zagadnienia reprezentacyjnej roli treści mentalnych