Przejdź do treści

WYBRANE MONOGRAFIE

Dzwonkowska D., Etyka cnót środowiskowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2019.

Sasim A., Problem statusu metodologicznego Lorenzowskiej teorii poznania, Warszawa: Liberi Libri 2017.

Sadowski R. F., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS 2017.

Kureethadam J. I., Łepko Z., Sadowski R. F. (eds), Return to the Oikos. Ways to Recover our Common Home, Rome: Libreria Ateneo Salesiano 2016.

Sadowski R.F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: TNFS 2015.

Karski L., Grochowska I. (red.), Zmiany klimatu a społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

Łepko Z., Sadowski R. F. (eds), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009.

Ganowicz-Bączyk A., Spór o etykę środowiskową, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.

Sadowski R. F., Tomczyk J. (eds), A Holistic Approach to Environment Conservation, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008.

Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2003.

Dołęga J.M. (red.), Od kosmologii do ekofilozofii. Problemy filozoficzne XXI wieku, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej 2002.

Dołęga J.M., Koncepcja sozologii systemowej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001.

Dołęga J.M., Czartoszewski J.W., Skowroński A., (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001.

Dołęga J.M., Czartoszewski J.W., Ochrona środowiska w filozofii i teologii, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1999.