Przejdź do treści

Konferencja „Filozofia zrównoważonego rozwoju” powstała z inicjatywy ks. prof. Józefa M. Dołęgi jako pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który miał miejsce w Toruniu w 1995 roku. Prowadzone wówczas debaty w sekcji ekofilozofii uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie jesienią, na UKSW organizowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku zrzesza ona grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju. Podejmowana problematyka wpisuje się w realizowane przez Katedrę Antropologii Środowiskowej (obecnie Katedrę Ekofilozofii) prace naukowo-badawcze i ma inspirować do podejmowania dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zachęcać do prezentacji wyników badań naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju.