Przejdź do treści
 • Metafizyka klasyczna, a w jej ramach – filozofia Boga
 • Metodologia metafizyki klasycznej; pozaklasyczne kierunki filozoficzne
 • Jedność filozofii klasycznej, zwłaszcza relacja między metafizyką a filozofią Boga
 • Różnorodne wersje metafizyki a konsekwencje filozofii klasycznej
 • Chrześcijańskość filozofii w ogóle; krytyka filozofii klasycznej, począwszy od najwcześniejszych czasów do czasów współczesnych; zadania filozofii klasycznej
 • Funkcja filozofii klasycznej w kulturze
 • Metafizyka sensu życia; natura opisu w metafizyce klasycznej
 • Problem roli intuicji intelektualnej w filozofii klasycznej, a szczególnie w metafizyce
 • Problem struktury metafizyki klasycznej
 • Problem relacji między filozofią klasyczną a naukami szczegółowymi
 • Problem języka metafizyki klasycznej
 • Związek filozoficznej afirmacji istnienia Boga i postaw moralnych
 • Poprawna filozoficznie koncepcja istoty Boga
 • Rozum w postawie człowieka wierzącego; rola analogii w uzasadnianiu istnienia i opisie natury Boga
 • Współczesne koncepcje filozofii Boga (aspekt metodologiczny)
 • Współczesne koncepcje filozofii religii (aspekt metodologiczny)
 • problem doświadczenia religijnego
 • Filozoficzna interpretacja fundementalizmu religijnego  
 • Wartości poznawczej klasycznych argumentacji istnienia Boga oraz ich współczesne zakwestionowanie
 • Współczesna francuska fenoemenologia religii