Przejdź do treści

HISTORIA  KONFERENCJI  Z  CYKLU  „EKOLOGIA  HUMANISTYCZNA”

Z myślą o kontynuacji zainicjowanego przez ks. prof. Józefa M. Dołęgę w roku 2006 cyklu konferencji pt. „Ekologia Społeczna”, Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki proponuje cykl corocznych konferencji pt. „Ekologia Humanistyczna”. Propozycja ta nawiązuje do prowadzonych prac badawczych w Instytucie Ekologii i Bioetyki z zakresu humanistycznych aspektów szeroko rozumianej kwestii ekologicznej. Prace te są komplementarne wobec prowadzonych w Instytucie przyrodoznawczych prac nad tą kwestią i uwzględniają antropologiczne, filozoficzne, etyczne, edukacyjne i prawne jej aspekty. Mają więc one na celu ukazanie wzajemnych powiązań humanistyki z przyrodoznawstwem w pracach nad opisem, analizą i prognozowaniem zagrożeń środowiskowych. Po mającej miejsce w roku 2019 reorganizacji Instytutu Ekologii i Bioetyki w Centrum Ekologii i Ekofilozofii oraz przemianowaniu Katedry Antropologii Środowiskowej na Katedrę Ekofilozofii pracownicy tej katedry kontynuują organizację konferencji z cyklu „Ekologia Humanistyczna”.

JAK  DOTĄD  ODBYŁY  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  KONFERENCJE:

CYKL  „EKOLOGIA  HUMANISTYCZNA”

CYKL „EKOLOGIA  SPOŁECZNA”

  • X Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 16-18.05.2016)
  • IX  Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 25-27.05.2015)
  • VIII Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 26-28.05.2014)
  • VII Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 27-29.05.2013)
  • VI Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 20-22.06.2011)
  • V Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 31.05-2.06.2010)
  • IV Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 8-10.06.2009)
  • III Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 19-21.05.2008)
  • II Międzynarodowa konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Rozwój zrównoważony jako wartość społeczno-gospodarcza” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Instytut Badań Edukacyjnych (Olecko-Kowno, 4-6.06.2007)
  • I Ogólnopolska konferencja z cyklu „Ekologia Społeczna” pt. „Ekofilozofia a ochrona środowiska” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Polskie Towarzystwo Sozologiczne (Olecko, 20-22.06.2006)