Przejdź do treści

Filozofia przyrody, seria: Dydaktyka filozofii, t. 3, red. J. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J.Herda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 473.

Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010, s. 356

Włodzimierz Ługowski, Filozofia przyrody. Funkcja (de)mistyfikacyjna. Szkice o życiu, wiedzy i władzy, IFiS PAN, Warszawa 2010, ss. 280

Philosophy of Nature Today, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 196

Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska, Adam Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 415

Michał Heller, Tadeusz Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Biblos-OBI, Tarnów 2007, ss. 234

Michał Heller, Filozofia i wszechświat. Wybór pism, Universitas, Kraków 2006, ss. 544

Hans-Dieter Mustchler, Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, tłum. z niem. J. Bremer, WAM, Kraków 2005, ss. 238

Michał Tempczyk, Ontologia świata przyrody, UNIVERSITAS, Kraków 2005, ss. 297

Zygmunt Hajduk, Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, TN KUL, Lublin 2004, ss. 366

Michał Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, ZNAK, Kraków 2004, ss. 253

Wiesław Dyk, Człowiek w rozszerzającym się wszechświecie. Między filozofią przyrody a filozofią przyrodoznawstwa, USz, Szczecin 2003, ss. 301

Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, tłum. z niem. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, ss. 202

Od kosmologii do ekofilozofii. Problemy filozoficzne XXI wieku, Episteme 22(2001), red. J. M. Dołęga, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2002, ss. 332

Anna Lemańska, Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze. Wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998, ss. 180

Michał Heller, Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne wspólczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1997, ss. 413

Tadeusz Wojciechowksi, Zarys filozofii przyrody ożywionej, WT UO, Opole 1997, ss. 142

Ludwik Wciórka, Filozofia przyrody, PWT, Poznań 1993, ss. 132

Kazimierz Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1980, ss. 212

Zarys filozofii przyrody ożywionej, red. S. Mazierski, RW KUL, Lublin 1980, ss. 340

Stanisław Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1972, ss. 415

Stanisław Mazierski, Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej, TN KUL, Lublin 1969, ss. 240

Andrew G. van Melsen, Filozofia przyrody, tłum. z ang. S. Zalewski, PAX, Warszawa 1968, ss. 335

Piotr Chojnacki, Z filozofii przyrody i psychologii, AIAK, Warszawa 1939, ss. 152